Doanh thu tăng gấp 4 lần, Bất động sản CRV báo lãi gần 145 tỷ đồng

CRV BẤT ĐỘNG SẢN
07:19 - 06/02/2023
Phối cảnh dự án Hoàng Huy Commerce tại Hải Phòng của CRV
Phối cảnh dự án Hoàng Huy Commerce tại Hải Phòng của CRV
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV vừa qua đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm tài chính 2021 – 2022, ghi nhận tăng trưởng ở nhiều hạng mục kinh doanh quan trọng.

Cụ thể, trong quý 3, doanh thu thuần của CRV đạt 666,6 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp từ đó cũng tăng hơn 73% lên 158,25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động giảm từ 85,6 tỷ đồng xuống còn 68,8 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi và tiền cho vay giảm.

Trong kỳ, công ty không ghi nhận chi phí tài chính cũng như lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết, trong khi chi phí bán hàng tăng 14,5 lần lên 33,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 55% lên 11,68 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần của CRV đạt 182 tỷ đồng trong quý 3/2021-2022, khấu trừ thuế phí, công ty báo lãi 145 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước, lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng tăng từ 202 lên 216 đồng/CP.

Lũy kế 9 tháng đầu năm tài chính, công ty của doanh nhân Đỗ Hữu Hạ ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 737,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 292,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 213,3% và 2,7% so với 9 tháng đầu năm 2020-2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Bất động sản CRV tăng 670 tỷ đồng so với đầu năm tài chính lên mức 9.125,4 tỷ đồng, tuy nhiên chất lượng tài sản lại giảm đi. Cụ thể, tiền và các khoản tương đương với tiền giảm 20,4% về còn 309,4 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng hơn 2.000 tỷ đồng lên 2.913,6 tỷ đồng; chi phí trả trước ngắn hạn tăng gần 12 lần lên 185 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của CRV là 4.559,6 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Các khoản đầu tư này là tiền gửi có kỳ hạn, được gửi tại các ngân hàng thương mại trong nước với lãi suất từ 5% đến 11%/năm.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tăng 137% lên 2.215,2 tỷ đồng, trong đó hơn 2086,5 tỷ đồng là nợ ngắn hạn. Chiếm phần lớn cơ cấu nợ là 1.608,6 tỷ đồng tiền ứng trước của khách hàng mua căn hộ, tăng 175% so với đầu năm.

Cơ cấu nợ vay của CRV không ghi nhận bất cứ khoản vay tài chính nào. Ảnh: BCTC CRV

Cơ cấu nợ vay của CRV không ghi nhận bất cứ khoản vay tài chính nào. Ảnh: BCTC CRV

Đáng chú ý, trái ngược với hầu hết các doanh nghiệp bất động sản khác, với lượng lớn tiền gửi ngân hàng, CRV không ghi nhận bất cứ khoản nợ vay tài chính nào.

Xét về dòng tiền trong 9 tháng đầu năm tài chính, dòng tiền kinh doanh của công ty dương 327 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, dòng tiền đầu tư cũng dương 478,7 tỷ đồng, chủ yếu tới từ tiền thu hồi cho vay. Tuy nhiên khoản cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu lên tới 1.015,3 tỷ đồng đã khiến dòng tiền tài chính của CRV âm tới 885 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp