Đường Quảng Ngãi có hơn 6.000 tỷ đồng gửi ngân hàng, lãi ròng tăng cao

QNS Đường Quảng Ngãi
17:18 - 27/01/2024
Đường Quảng Ngãi có hơn 6.000 tỷ đồng gửi ngân hàng, lãi ròng tăng cao
0:00 / 0:00
0:00
Theo Đường Quảng Ngãi (QNS), năm 2023 nhờ kiểm soát tốt chi phí và một số mặt hàng doanh thu tăng trưởng cao như đường +105%, kéo lãi ròng của QNS lên mức 2.189 tỷ đồng, cao gấp 1,7 lần so với năm 2022.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS), quý 4/2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.273,6 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt 1.369,2 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lợi nhuận gộp của QNS ở mức 904 tỷ đồng, tương ứng tăng 54%.

Doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tăng lần lượt 36%, 22%, lên mức 84,2 tỷ đồng và 21,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của QNS cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 172,2 tỷ đồng. Khoản thu nhập khác cũng cao gấp 1,6 lần, đạt 70 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của QNS đạt 654,3 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, doanh thu bán hàng của QNS đạt 10.083 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm đạt 9.762 tỷ đồng, chiếm 96% và tăng 21%.

Giá vốn thành phẩm đã bán cũng tăng 15,2%, lên mức 6.337 tỷ đồng. Từ đó kéo tổng giá vốn của QNS trong năm đạt 6.665 tỷ đồng, tương ứng tăng 15% so với năm trước.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của QNS cao gấp 1,7 lần, lên mức 2.189 tỷ đồng. Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 1.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2023. Như vậy QNS đã hoàn thành và vượt 82% kế hoạch năm về lợi nhuận.

Theo QNS, nền kinh tế thế giới và Việt Nam đang dần hồi phục sau dịch Covid nhưng sức mua vẫn chưa phục hồi hoàn toàn vì vậy sản lượng tiêu thụ các sản phẩm như sữa, nước khoáng, bia, bánh kẹo… ghi nhận giảm. Dù vậy, nhờ sự nỗ lực kiểm soát chi phí nên lợi nhuận các sản phẩm này vẫn giữ mức xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, một số sản phẩm của doanh nghiệp vẫn duy trì tình hình sản xuất ổn định và ghi nhận mức tăng trưởng cao như sản phẩm đường tăng 73% sản lượng tiêu thụ, doanh thu tăng 105%; điện có sản lượng tiêu thụ tăng 40%, doanh thu tăng 50%.

Đường Quảng Ngãi cho biết, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất công nghiệp giúp tăng năng suất và chất lượng cây mía; dây chuyền sản xuất đường đã đi vào hoạt động ổn định giúp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Trên bảng cân đối kế toán, tài sản của QNS tại ngày 31/12/2023 ở mức 12.058,8 tỷ đồng, tăng 17% so với mức 10.266 tỷ đồng ghi nhận tại ngày đầu năm 2023.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ ba tháng đến một năm tăng từ 4.296 tỷ đồng lên 6.165 tỷ đồng. Khoản phải thu của khách hàng ngắn hạn cũng tăng từ 146 tỷ đồng lên 249 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 965 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với mức 948 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2023. Trong đó, nguyên vật liệu đạt 514 tỷ đồng, giảm 8,9%; thành phẩm tăng 37%, đạt 333,8 tỷ đồng.

Nợ của QNS tại ngày 31/12/2023 ở mức 3.472 tỷ đồng, tăng 23% so với mức 2.801,5 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2023. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 1.895 tỷ đồng lên 2.411 tỷ đồng. Doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay dài hạn tại ngày cuối cùng của năm 2023.

Đọc tiếp