Đường Quảng Ngãi vượt 27% kế hoạch năm về lợi nhuận

QNS Đường Quảng Ngãi
18:40 - 30/10/2023
Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung
Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung
0:00 / 0:00
0:00
9 tháng đầu năm 2023, Đường Quảng Ngãi mang về 1.535 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 27% kế hoạch năm về lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS), quý 3/2023, doanh thu thuần của doanh nghiệp nghiệp đạt 2.467 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp cũng tăng 2,6%, lên mức 1.606 tỷ đồng. Kéo theo lợi nhuận gộp đạt 860 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý của QNS cao gấp 2 lần so với quý 3/2022, đạt 92,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng 46%, lên mức 28,5 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng lại giảm 6%, xuống còn 297 tỷ đồng.

Khoản thu nhập khác trong quý của doanh nghiệp cao gấp 48 lần so với cùng kỳ năm trước, từ 275 triệu đồng lên 13,05 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2023 của Đường Quảng Ngãi lên mức 563 tỷ đồng, tương ứng tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 506 tỷ đồng, tăng 60%.

Theo QNS, trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn, một số sản phẩm của doanh nghiệp vẫn duy trì tình hình sản xuất ổn định và ghi nhận tăng trưởng cao như sản lượng sản phẩm đường tăng tới 85%, doanh thu tăng 116%; sản lượng điện cũng tăng 35%, doanh thu tăng 38%.

Thời gian qua, doanh nghiệp đã tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu theo hướng sản xuất công nghiệp giúp tăng năng suất và chất lượng cây mía. Đồng thời dây chuyền sản xuất đường đã đi vào hoạt động ổn định giúp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Mặt khác, Đường Quảng Ngãi cho rằng với những biện pháp phòng vệ thương mại của Nhà nước đối với sản phẩm đường và việc kiểm soát tốt đường nhập lậu cũng là một trong những nguyên nhân giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đường của công ty đạt hiệu quả cao so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Đường Quảng Ngãi thu về 7.749 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.535 tỷ đồng, tăng 79%.

Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 1.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2023. Với kết quả 9 tháng, QNS đã hoàn thành và vượt 27% kế hoạch năm về lợi nhuận.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của QNS đến ngày 30/9 đạt 11.213 tỷ đồng, tăng 9,2% so với mức 10.266 tỷ đồng ghi nhận ngày đầu năm 2023. Biến động lớn đến từ tài sản ngắn hạn khi tăng từ 6.090 tỷ đồng lên 7.340 tỷ đồng.

Tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng của doanh nghiệp ghi nhận tăng thêm 1.096 tỷ đồng, lên mức 5.392 tỷ đồng. Khoản lãi dự thu tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp tăng gấp 2,3 lần (lên mức 91,8 tỷ đồng) đã góp phần kéo khoản phải thu ngắn hạn khác của doanh nghiệp tăng 126% so với ngày đầu năm 2023, đạt 107 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng 5% so với ngày đầu năm 2023, lên mức 996 tỷ đồng.

Nợ của doanh nghiệp đến ngày 30/9 đạt 3.281 tỷ đồng, tăng 17% so với ngày đầu năm 2023. Khoản trả người bán ngắn hạn giảm từ 478 tỷ đồng xuống còn 288 tỷ đồng. Thuế và khoản phải nộp Nhà nước lại tăng từ 120 tỷ đồng lên 449 tỷ đồng. Phải trả người lao động tăng gấp 3,1 lần, đạt 327 tỷ đồng; chi phí phải trả ngắn hạn cũng cao gấp 38 lần, lên mức 137 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp giảm 2,7% so với ngày đầu năm 2023, còn 1.843 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, QNS có thêm 64 tỷ đồng khoản dự phòng phải trả ngắn hạn.

Đọc tiếp

Grab tăng trưởng tích cực nhờ du lịch

Grab tăng trưởng tích cực nhờ du lịch

Trong quý 1/2024, Grab ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh và khoản lỗ được thu hẹp. Hầu hết các mảng kinh doanh của công ty đều có cải thiện, nhờ lượng khách du lịch tăng cao trong các đợt lễ hội và các buổi hòa nhạc lớn ở khu vực Đông Nam Á.