Giảm doanh thu từ các dự án, lợi nhuận Saigonres đi lùi trong quý 3

Saigonres địa ốc
15:47 - 29/10/2023
Phối cảnh Saigonres Plaza
Phối cảnh Saigonres Plaza
0:00 / 0:00
0:00
Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, HoSE: SGR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với doanh thu thuần đạt 18 tỷ đồng, giảm 96% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp chỉ ở mức 4 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động tài chính của công ty gần như đi ngang so với quý 3/2022 với doanh thu hoạt động tài chính giảm 13% còn 5,1 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 1,3 tỷ đồng còn 7,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 29 tỷ đồng còn 9 tỷ đồng. Song, trong quý, công ty cũng ghi nhận hơn 30 tỷ đồng doanh thu khác.

Trừ đi tất cả các chi phí, Saigonres báo lãi hơn 18 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm 90% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, Saigonres thu về 47 tỷ đồng doanh thu và 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 91% và 76% so với cùng kỳ. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Saigonres đặt mục tiêu doanh thu 906 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SGR đạt 2.010 tỷ đồng, tăng thêm 11 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là các khoản phải thu chiếm 1.071 tỷ đồng, và hàng tồn kho 646 tỷ đồng, tăng lần lượt 28% và 11% so với đầu năm.

Riêng hàng tồn kho, hầu hết là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các dự án: Dự án Phan Huy Chú, phường 2, TP. Vũng Tàu (112 tỷ đồng), dự án Nhơn Trạch – Đồng Nai (103 tỷ đồng), dự án An Phú, Bình Dương (62 tỷ đồng), dự án An Phú Residence, Thủ Đức (73 tỷ đồng), dự án Văn Lâm, Bình Thuận (35 tỷ đồng)…

Tài sản dài hạn của công ty chiếm phần còn lại với 564 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu dài hạn và bất động sản đầu tư.

Nợ phải trả của SGR tại ngày 30/9/2023 đạt 1.086 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm, trong đó, nợ vay tài chính chiếm 33%, đạt 356 tỷ đồng, tăng 14%, chủ yếu là các khoản vay các cá nhân và vay ngân hàng Agribank.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm kết thúc quý 3/2023 đạt 925 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,17 lần.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Bảo hiểm BIDV dự kiến ĐHĐCĐ vào đầu tháng 4

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (HoSE: BIC) vừa công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là 8/3, ngày tổ chức là 4/4, theo quyết định thống nhất giữa 2 cổ đông lớn là BIDV và Fairfax.