Hải Dương: Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2028

VHNT Hải Dương
15:34 - 29/02/2024
Thừa ủy quyền của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương.
Thừa ủy quyền của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Trong hai ngày 28 - 29/2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã trọng thể tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2028.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Chúc mừng và ghi nhận những đóng góp, thành tựu của đội ngũ văn nghệ sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự cố gắng, nỗ lực, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có bước phát triển mạnh mẽ; đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; nhiều hội viên đã giành được các giải thưởng cao trong các cuộc thi, vận động sáng tác văn học nghệ thuật các cấp từ Trung ương tới địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã thể hiện rõ vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp đội ngũ văn nghệ sĩ. Đồng thời duy trì tốt các hoạt động nghề nghiệp, tổ chức các trại sáng tác, lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, hội thảo, toạ đàm để nâng cao chất lượng tác phẩm và các hoạt động chuyên môn. Các hội viên đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, khắc hoạ sinh động đời sống kinh tế, xã hội cùng truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc về vùng đất, con người xứ Đông văn hiến.

Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng hội viên

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương và lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đề nghị thời gian tới, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương tiếp tục củng cố tổ chức hội, nâng cao tinh thần đoàn kết; chú trọng phát triển hội viên theo hướng trẻ hóa; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng hội viên để nâng cao chất lượng sáng tác, có nhiều tác phẩm giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đoàn thể chính trị, tổ chức quần chúng, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; phát huy vai trò của hội thông qua các hoạt động sáng tạo nghệ thuật để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng phát biểu tại đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng phát biểu tại đại hội.

Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sáng tác, biểu diễn, giới thiệu, truyền bá các tác phẩm.

Nâng cao chất lượng phát hành Tạp chí Văn nghệ Hải Dương ở cả 2 loại hình tạp chí in và điện tử. Khuyến khích, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các công trình đạt giải quốc gia và giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn.

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu tại đại hội.

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân phát biểu tại đại hội.

Bên cạnh đó, tăng cường xã hội hóa trong hoạt động sáng tác, biểu diễn và quảng bá văn học, nghệ thuật. Đẩy mạnh tổ chức trại sáng tác, các chuyến đi thực tế, các hoạt động “về nguồn”, tổ chức các cuộc sáng tác theo chủ đề, quảng bá tác phẩm… để văn nghệ sĩ luôn nuôi dưỡng và phát triển ngọn lửa sáng tạo.

Bà Trương Thị Thương Huyền trình bày báo cáo tại đại hội.

Bà Trương Thị Thương Huyền trình bày báo cáo tại đại hội.

Các văn nghệ sĩ, nhất là những văn nghệ sĩ trẻ phải tự xác định cho mình mục đích sáng tạo bằng tình yêu quê hương, đất nước… góp phần xây dựng con người xứ Đông - Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các sở, ngành căn cứ quy định hiện hành để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh những cơ chế, chính sách để tạo điều kiện tốt nhất, với sự ủng hộ cao nhất cho hoạt động của hội.

Nhân dịp này, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tặng Cờ thi đua cho tập thể hội vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân tặng cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương.

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân tặng cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương.

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2028 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 ủy viên. Bà Trương Thị Thương Huyền, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương khóa IX tái đắc cử chức Chủ tịch Hội khóa X.

Kết nạp từ 30 - 40 hội viên mới

Theo báo cáo tại đại hội, Trong 5 năm qua, khắc phục nhiều diễn biến bất thường trong đời sống chính trị xã hội trong tỉnh và cả nước, văn nghệ sĩ tỉnh Hải Dương vẫn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Hội đã tập hợp hội viên, động viên và tạo mọi điều kiện cho các văn nghệ sĩ đi sâu vào thực tiễn đời sống xã hội, thể hiện trách nhiệm công dân, vai trò của những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá của Đảng.

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật của tỉnh.

Hoạt động trại sáng tác hàng năm của 9 Ban chuyên môn, Ban chức năng tổ chức đã gắn thực tế, thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, có hơn 500 lượt hội viên tham dự trại sáng tác của 9 ban chuyên môn do Hội tổ chức hàng năm; thời gian của các trại sáng tác kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 9 hàng năm, thu hút 80% số hội viên tham gia với chất lượng tác phẩm khá tốt.

Kết quả đã thu về 147 truyện ngắn, bút ký, tản văn, 2 chương tiểu thuyết, hơn 794 bài thơ, 108 bài viết nghiên cứu Lý luận phê bình, văn nghệ dân gian; 46 kịch bản sân khấu, 66 ca khúc, 168 tác phẩm Mỹ thuật bao gồm: hội họa, đồ họa, gốm lụa, điêu khắc, bột mầu, 399 bức ảnh, 12 công trình kiến trúc và 6 bài viết về kiến trúc…

Tập thể Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hải Dương đã được tặng 1 cờ thi đua Chính phủ; 1 cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; và nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân văn nghệ sĩ. Trong nhiệm kỳ đã có 6 tập thể được Hội tặng 17 giấy khen; 86 cá nhân được Hội tặng 194 giấy khen vì thành tích trong sáng tác và hoạt động Văn học Nghệ thuật.

Trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật đã có 148 tác giả; diễn viên, ca sĩ với 363 tác phẩm, vai diễn, ca khúc đoạt giải thưởng các cấp. Trong đó, 98 giải thưởng toàn quốc, 233 giải thưởng cấp tỉnh, 32 giải thưởng khu vực và ban, ngành…

Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2028 ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2028 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương phấn đấu 100% hội viên, cán bộ, viên chức cơ quan Văn phòng Hội, Tạp chí Văn nghệ và đội ngũ văn nghệ sĩ có phẩm chất đạo đức tốt; tích cực nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước, của tỉnh. Chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; nhất là tự diễn biến, tự suy thoái trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn nghệ và những vấn đề liên quan đến văn hóa - văn nghệ.

Kết nạp từ 30 - 40 hội viên mới, trong đó từ 8 - 12 hội viên được kết nạp vào các hội chuyên ngành Trung ương; Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 1 triển lãm và từ 5 - 8 cuộc trưng bày nhiếp ảnh, mỹ thuật cấp tỉnh...

Tin liên quan

Đọc tiếp