Hàng tồn kho của Khang Điền tiệm cận ngưỡng 13.000 tỷ đồng

KDH Khang Điền
08:08 - 29/07/2023
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Khang Điền tăng 6,2% so với thời điểm đầu năm lên 22.882 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phong
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Khang Điền tăng 6,2% so với thời điểm đầu năm lên 22.882 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phong
0:00 / 0:00
0:00
Chiếm hơn 80% cơ cấu tài sản của Khang Điền tại cuối quý 2/2023 là các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho, trong đó hàng tồn kho tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm lên gần 13.000 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, ghi nhận doanh thu 587 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ 2022. Tuy nhiên với việc giá vốn giảm tới 60,5%, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp 494 tỷ đồng, giảm chưa tới 4 tỷ đồng so với quý 2/2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 7,7 tỷ đồng, thu nhập khác đạt 11,11 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được duy trì ở mức 12,5 tỷ đồng, 10 tỷ đồng và 50,6 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, lợi nhuận sau thuế quý 2 của Khang Điền đạt hơn 256,8 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ 2022 tuy nhiên vẫn cao hơn đáng kể khoản lãi 201 tỷ đồng của quý 1/2023.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Khang Điền ghi nhận doanh thu 1.012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 458 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,66% và giảm 26,8% so với quý 2/2022, tương ứng hoàn thành 33% kế hoạch doanh thu và 45,8% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 vừa qua.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Khang Điền tăng 6,2% so với thời điểm đầu năm lên 22.882 tỷ đồng. Chiếm phần lớn cơ cấu tài sản của KDH là 2.022 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương với tiền, 6.013 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, lần lượt giảm 26,6% và tăng 15,4% so với cuối năm 2022.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Khang Điền là hàng tồn kho tăng hơn 516,7 tỷ so với đầu năm lên 12.970 tỷ đồng, bao gồm 5.646,5 tỷ đồng của dự án Khang Phúc – Khu dân cư Tân Tạo, 3.344 tỷ đồng của dự án Đoàn Nguyên – Bình Trưng Đông, 620 tỷ đồng dự án Khang Phúc – An Dương Vương… Tại ngày 30/6/2023 công ty có 963 tỷ đồng hàng tồn kho tại dự án Bình Trưng Mới – Bình Trưng Đông trong khi đầu năm không ghi nhận khoản này.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Khang Điền giảm 3,4% so với thời điểm cuối năm 2022 về còn 9.415 tỷ đồng với phần lớn là 5.803 tỷ đồng nợ vay tài chính, bao gồm 460,6 tỷ đồng vay ngắn hạn và 5.342 tỷ đồng vay dài hạn, trong đó có 1.100 tỷ đồng tới từ 2 lô trái phiếu. 2 lô trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm 2025, lãi suất 12%/năm và không có tài sản đảm bảo.

Đọc tiếp