Hàng tồn kho của Yeah1 'bốc hơi' hơn 60% giá trị

Yeah1 YEG
09:57 - 01/11/2023
Hàng tồn kho của Yeah1 'bốc hơi' hơn 60% giá trị
0:00 / 0:00
0:00
Hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) tính đến ngày 30/9/2023 ghi nhận trị giá hơn 21 tỷ đồng, giảm tới 62% so với giá gốc.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, ghi nhận doanh thu thuần đạt 111,5 tỷ đồng, tăng 57,5% so với quý 3/2022. Giá vốn hàng bán tăng 78,3% lên 89,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 22 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của YEG giảm mạnh 65,7% so với cùng kỳ năm ngoái, về còn 10,7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 34%, xuống 15,4 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng hơn 4 lần, lên hơn 7,1 tỷ đồng và chi phí bán hàng tăng từ 3 tỷ đồng của quý 3/2022 lên 4 tỷ đồng.

Kết quả, Yeah1 thu về 3,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 78,3% so với thực hiện quý 3 năm ngoái.

Trong văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận, YEG cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty trong quý 3/2023 giảm là do trong quý 3 năm ngoái, công ty ghi nhận khoản doanh thu tài chính hơn 28 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại công ty con.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Yeah1 đạt 253,5 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế là 12,3 tỷ đồng, giảm 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Yeah1 đặt kế hoạch tổng doanh thu là 425 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 30 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Yeah1 hoàn thành được 59,6% kế hoạch doanh thu và 41% chỉ tiêu lợi nhuận năm được đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 6.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Yeah1 đạt 1.851,8 tỷ đồng, tăng hơn 49% so với đầu năm. Chiếm phần lớn là hơn 973,6 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, bao gồm 209,2 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn; 394,6 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn...

Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của doanh nghiệp giảm 63,4%, từ 26,5 tỷ đồng xuống còn khoảng 9,7 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của Yeah1 có giá trị nguyên giá là 55,8 tỷ đồng, nhưng công ty phải trích lập dự phòng số tiền lên tới hơn 34,7 tỷ đồng, theo đó giá trị hợp lý còn lại chỉ khoảng 21 tỷ đồng. Như vậy, hàng tồn kho của công ty bị mất giá tới khoảng 62% giá trị so với giá gốc.

Trong quý 3/2023, khoản phải trả cho người bán ngắn hạn của doanh nghiệp từ 315,5 tỷ đồng lên 414,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 31,5% so với số đầu năm. Chi phí trả ngắn hạn của doanh nghiệp tăng nhẹ 4,3%, đạt 19,5 tỷ đồng; thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm 32,4%, đạt 28,4 tỷ đồng. Vay ngắn hạn ghi nhận 141,6 tỷ đồng, tăng hơn 50% và vay dài hạn tăng từ 1 tỷ đồng của ngày đầu năm 2023 lên hơn 50 tỷ đồng. Các yếu tố trên đã góp phần đưa nợ của Yeah1 tính đến ngày 30/9 đạt mức 482,7 tỷ đồng, tăng 44,4% so với ngày đầu năm 2023.

Định hướng kinh doanh trong năm 2023, Yeah1 đặt mục tiêu năm 2023 sẽ hoàn tất tái cơ cấu các mảng kinh doanh chính thống qua các đơn vị thành viên. Đồng thời phát triển thêm vào mảng truyền hình, sản xuất các chương trình chất lượng cao, đẩy mạnh kênh thương mại phát triển các mạng đa kênh và ứng dụng cung cấp nội dung trên các thiết bị thông minh để tiếp cận thêm người dùng cũng như xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tin liên quan

Đọc tiếp