qc-phu-my

HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 19

Sáng 6/12, tại Trung tâm Văn hóa xứ Đông (thành phố Hải Dương), HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023).

HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII khai mạc Kỳ họp thứ 19

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, năm 2023 Hải Dương thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả khả quan, có 13/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch.

Nhiều khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài trong các lĩnh vực nghiệm thu, quyết toán các khu dân cư, khu đô thị mới, giải phóng mặt bằng một số công trình, triển khai đầu tư công, tính tiền sử dụng đất của các dự án… được quyết liệt chỉ đạo và từng bước được tháo gỡ.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc kỳ họp.
Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của tỉnh tiếp tục được khẳng định. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công và công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố và tăng cường…

Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu khẳng định trong nửa nhiệm kỳ qua, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 - 2023 ước tăng bình quân 8,58%/năm, tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 62.052 tỷ đồng.

Tỉnh đã chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Hải Dương là đơn vị cấp tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng giáo dục được duy trì và nâng cao. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 51,9 triệu năm 2020 lên 65,8 triệu năm 2023…

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021, 2022 còn một số hạn chế đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ ra qua đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ. Trong đó có một số chỉ tiêu không đạt (năm 2021 có 3/14 chỉ tiêu không đạt; năm 2022 có 7/16 chỉ tiêu không đạt). Một số vấn đề được dự báo sẽ rất khó khăn như tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân cả nhiệm kỳ; thu ngân sách 3 năm đầu kỳ không có nhiều đột phá…

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương, đây là những vấn đề rất đáng quan tâm, đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra những giải pháp khắc phục hiệu quả, khả thi trong nửa cuối nhiệm kỳ. Đặc biệt là cần phân tích làm rõ những kết quả nổi bật của năm 2023 nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp sát hợp để có thể phát huy tối đa những kết quả của năm 2023, có bước phát triển đột phá trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Một số điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 17 và thống nhất cao nhận định trong bối cảnh kinh tế thế giới, trong nước tăng trưởng chậm, sản xuất, kinh doanh chịu tác động tiêu cực của nhiều yếu tố nhưng Hải Dương đã đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu so với kế hoạch.

Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội đó đã xuất hiện một số điểm sáng như tăng trưởng vượt kế hoạch trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp; thu hút đầu tư đạt cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Nhiều công trình, dự án mới được khởi công, chuẩn bị khởi công. Các dự án hạ tầng khu công nghiệp đã hoàn thiện với trên 1.100 ha mặt bằng sạch đủ điều kiện đón nhận đầu tư...

Cùng với đó, công tác an sinh - xã hội được các cấp, các ngành quan tâm; một số chính sách an sinh - xã hội được nâng lên mức cao hơn. Lĩnh vực giáo dục - y tế cũng được đặc biệt quan tâm đầu tư, nâng cao năng lực, chất lượng cơ sở vật chất, đời sống, việc làm của người lao động…

“Đây là những tín hiệu rất tốt, làm tiền đề và cơ sở để khẳng định cho sự tăng trưởng kinh tế năm 2024 và những năm tiếp theo”, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhận định.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, có được kết quả nêu trên là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, trong đó có sự đồng hành, vào cuộc chủ động, tích cực và rất trách nhiệm của cơ quan dân cử cấp tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND tỉnh đã tổ chức 19 Kỳ họp, ban hành 258 Nghị quyết, đây là một khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhất từ trước tới nay.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương bày tỏ sự vui mừng khi thấy nhiều chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua tại Hội nghị lần thứ 17 cách đây ít ngày được thể chế hóa ngay trong kỳ họp; đồng thời đề nghị các đại biểu bàn bạc thấu đáo, quyết định sáng suốt để ban hành nghị quyết sát, đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao, mang lại giá trị thực tiễn vì lợi ích chung của tỉnh và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân…

Đầu tư nước ngoài tăng gấp 3,1 lần so với năm trước

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ông Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương cho biết, trong năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, dự kiến có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu đạt và 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương báo cáo tại kỳ họp.
Ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương báo cáo tại kỳ họp.

Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) ước đạt 184 nghìn 123 tỷ đồng, tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 11/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành: Nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ tương ứng là 8,8%-61,8%-29,4%.

Trong đó, sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất (theo giá so sánh) ước đạt 22 nghìn 542 tỷ đồng, tăng 4,1%; giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 198,6 triệu đồng/ha, vượt mục tiêu đề ra.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) ước đạt 336 nghìn 351 tỷ đồng, tăng 8,7%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2023 ước tăng 8,3%. Tỉnh đã tập trung thực hiện gỡ các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất công nghiệp đã dần phục hồi và có sự chuyển biến tích cực; tiếp tục thực hiện đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; xây dựng chương trình khuyến công địa phương.

Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp chưa đạt mục tiêu tăng trưởng, do những tháng đầu năm sản xuất gặp khó khăn; một số doanh nghiệp chưa phát huy được hết công suất, còn xảy ra tình trạng ngừng, tạm dừng trong sản xuất, cắt giảm sản lượng; hầu hết các nhóm hàng hóa phục vụ xuất khẩu tăng chậm do nhu cầu thị trường xuất khẩu chính giảm (Mỹ, EU, Nhật Bản); năng lực sản xuất mới tăng thêm không nhiều.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng (giá so sánh) ước đạt 21 nghìn 945 tỷ đồng, tăng 7,5%. Hoạt động xây dựng còn gặp khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng; còn một số khu dân cư, đô thị chậm tiến độ, chưa được đưa vào hoạt động; tăng trưởng chủ yếu là do thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xây dựng các công trình nhà ở trong trong khu vực dân cư…

Hoạt động du lịch đạt nhiều kết quả tích cực; tuyên truyền, quảng bá và hợp tác, liên kết phát triển du lịch. Ước tính đón và phục vụ trên 1,8 triệu lượt khách, tăng 46,3%, trong đó có 73 nghìn 782 lượt khách quốc tế, tăng 45,5%; trên 1,7 triệu lượt khách nội địa, tăng 46,4%. Doanh thu du lịch ước đạt 861,4 tỷ đồng, tăng 46,6%...

Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng vượt bậc về vốn đăng ký. Cụ thể, đầu tư nước ngoài đạt kết quả rất cao, tổng vốn đăng ký đạt 1 tỷ 136 triệu USD, tăng gấp 3,1 lần so với năm trước; trong đó, cấp mới cho 74 dự án, với vốn đăng ký 990 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 32 lượt dự án, với số vốn tăng thêm 140 triệu USD; 15 lượt góp vốn, mua cổ phần, với tổng giá trị góp vốn 6 triệu USD. Đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký là 11 nghìn 675 tỷ đồng, tăng gấp 5,6 lần so với năm trước; trong đó, chấp thuận chủ trương đầu tư mới cho 47 dự án, với tổng vốn đăng ký 7.355 tỷ đồng; thông báo chấm dứt hoạt động 3 dự án.

Ước cả năm 2023, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập mới 1.805 doanh nghiệp, tăng 15%, với tổng vốn đăng ký khoảng 15 nghìn tỷ đồng.

Về hệ thống kết cấu hạ tầng, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại. Trong đó, tập trung triển khai đầu tư 13 dự án trọng điểm thuộc 4 trục giao thông kết nối quan trọng và các dự án kết nối vùng…

Tỉnh đã tiếp nhận 2 khu công nghiệp Hoàng Diệu, Hưng Đạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng các khu công nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định.

Cùng với đó, phối hợp hoàn thiện Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trình UNESCO ghi danh là di sản thế giới; phối hợp xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng trình UNESCO đưa vào danh sách di sản phi vật thể đại diện của nhân loại; hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục được triển khai rộng khắp; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng vận động viên đạt thành tích cao…

Cơ cấu lại SCIC: Mục tiêu doanh thu bình quân hằng năm đạt 9.400 tỷ đồng

Cơ cấu lại SCIC: Mục tiêu doanh thu bình quân hằng năm đạt 9.400 tỷ đồng

Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2025 đặt mục tiêu doanh thu bình quân hằng năm đạt 9.400 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế bình quân hằng năm đạt 6.700 tỷ đồng.
Ông Phạm Tất Thắng điều hành công việc của Ban Dân vận Trung ương

Ông Phạm Tất Thắng điều hành công việc của Ban Dân vận Trung ương

Bộ Chính trị giao ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương điều hành công việc của Ban thay cho người tiền nhiệm là bà Bùi Thị Minh Hoài.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Do tuổi cao, bệnh nặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từ trần vào đầu giờ chiều ngày 19/7/2024.
Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng đứng đầu ASEAN 2 năm liên tiếp

Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng đứng đầu ASEAN 2 năm liên tiếp

Sáng 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ về chuyển đổi số với các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Nhận diện những lực đẩy để kinh tế Việt Nam vượt mức 6,5% năm 2024

Nhận diện những lực đẩy để kinh tế Việt Nam vượt mức 6,5% năm 2024

Theo giới chuyên gia, Việt Nam đã có những thay đổi về chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, dẫn đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn 6,5% có thể không còn quá khó khăn
Kết nối trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội hợp tác phát triển

Kết nối trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội hợp tác phát triển

Chiều tối 18/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo.
Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp thăm Việt Nam

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Dennis Francis sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-23/7.
Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 7/2024 tăng gần 19% YoY

Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 7/2024 tăng gần 19% YoY

Theo số liệu công bố từ Tổng cục Hải quan ngày 18/7, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam nửa đầu tháng 7/2024 đạt 32,6 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước.
Các nước tôn trọng việc Việt Nam nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng

Các nước tôn trọng việc Việt Nam nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng

Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã thông báo với các nước về việc nộp Đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý ở khu vực giữa Biển Đông và các nước liên quan đều ghi nhận và bày tỏ tôn trọng quyền của Việt Nam.
Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm hỏi ông Trump sau vụ ám sát hụt

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm hỏi ông Trump sau vụ ám sát hụt

Bộ Ngoại giao cho biết lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và mong cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sớm bình phục sau vụ ám sát hụt vào cuối tuần trước.
Bộ Ngoại giao thông tin về vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ nhóm người Việt tử vong ở Bangkok

Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang phối hợp, đề nghị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ Ngoại giao nước này cung cấp thông tin về diễn biến vụ việc nhóm du khách bao gồm 4 công dân Việt Nam tử vong tại Bangkok.
NHNN: 'Hoạt động tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam vẫn còn hạn chế'

NHNN: 'Hoạt động tín dụng tiêu dùng ở Việt Nam vẫn còn hạn chế'

Ngày 18/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo "Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, đẩy lùi tín dụng đen" nhằm đưa ra các giải pháp để phát triển thị trường tín dụng tiêu dùng hiệu quả, hỗ trợ việc hạn chế "tín dụng đen".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Sao Vàng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng Huân chương Sao Vàng

Ngày 18/7, Bộ Chính trị có quyết định trao huân chương Sao Vàng tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bộ Chính trị vừa có thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và việc phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Thủ tướng: Triển khai công tác bảo hộ công dân vụ người Việt tử vong tại Thái Lan

Thủ tướng: Triển khai công tác bảo hộ công dân vụ người Việt tử vong tại Thái Lan

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc theo đề nghị của Thái Lan, cung cấp thông tin về thân nhân các nạn nhân cho Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân trong vụ 4 người Việt tử vong ở Thái Lan.
Việt Nam nộp Đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ở giữa Biển Đông

Việt Nam nộp Đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ở giữa Biển Đông

Việt Nam vừa chính thức nộp hồ sơ Đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở khu vực giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc.
Đại sứ Anh: Ưu tiên thúc đẩy quan hệ với ASEAN và Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Đại sứ Anh: Ưu tiên thúc đẩy quan hệ với ASEAN và Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Iain Frew, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng đã làm rất tốt chính sách nhà ở xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Hải Phòng đã làm rất tốt chính sách nhà ở xã hội

Hải Phòng đã ban hành riêng một nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thành phố đã làm rất tốt chính sách quan trọng này.
Thông xe cầu Bến Rừng nối Hải Phòng và Quảng Ninh

Thông xe cầu Bến Rừng nối Hải Phòng và Quảng Ninh

Chiều 17/7 cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên của TP Hải Phòng với thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch đã được thông xe.
Phát triển nông nghiệp bền vững, thu hút đầu tư vào công nghiệp phụ trợ nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp bền vững, thu hút đầu tư vào công nghiệp phụ trợ nông nghiệp

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm “Cơ hội tiềm năng của ngành nông nghiệp Việt Nam và khả năng hợp tác Việt Nam – Đài Loan trong phát triển chuỗi nông sản”.
Tiến độ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Tiến độ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Sáng 17/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Đề án phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ngày 17/7, Thành ủy Hà Nội công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Công an có hai tân thứ trưởng

Bộ Công an có hai tân thứ trưởng

Sáng 17/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an.
Vận hành đoạn trên cao đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội vào cuối tháng 7

Vận hành đoạn trên cao đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội vào cuối tháng 7

Đây là thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu tại phiên họp thứ hai Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị TP Hà Nội và TP HCM sáng 17/7.
Việt Nam phối hợp với Thái Lan điều tra vụ 6 người tử vong tại Bangkok

Việt Nam phối hợp với Thái Lan điều tra vụ 6 người tử vong tại Bangkok

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại làm rõ nguyên nhân, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra về vụ án 6 du khách, gồm 4 công dân Việt Nam, tử vong tại khách sạn ở Bangkok.
ADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á năm 2024, duy trì lạc quan với Việt Nam

ADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á năm 2024, duy trì lạc quan với Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa nâng nhẹ dự báo tăng trưởng cho các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á trong năm 2024, đồng thời duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2024 là 6%, tương đương với dự báo đã đưa ra hồi tháng 4 vừa qua.
Bắt cựu phó chủ tịch TP HCM, cựu tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam

Bắt cựu phó chủ tịch TP HCM, cựu tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam

Ngày 17/7, Bộ Công an phát đi thông cáo về việc khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ TN&MT và các đơn vị liên quan.
Kỷ luật loạt cán bộ các tỉnh An Giang, Vĩnh Phúc

Kỷ luật loạt cán bộ các tỉnh An Giang, Vĩnh Phúc

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh An Giang các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo.
AIIB dành 5 tỷ USD lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam

AIIB dành 5 tỷ USD lãi suất ưu đãi để hợp tác với Việt Nam

Chiều 16/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Kim Lập Quần, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tập đoàn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Tập đoàn Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực ngành bán dẫn

Sự hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Qorvo đánh dấu một bước tiến quan trọng trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, đồng thời thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực này.
Ưu tiên đầu tư cho hạ tầng cảng hàng không

Ưu tiên đầu tư cho hạ tầng cảng hàng không

Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành tại Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 16/7/2024.
6 tháng đầu năm, Đồng Tháp giải ngân vốn đạt 38,07%

6 tháng đầu năm, Đồng Tháp giải ngân vốn đạt 38,07%

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp cao hơn 10,07% so với tỷ lệ ước giải ngân 6 tháng đầu năm của cả nước.
Giải ngân vốn đầu tư công: 'Tiền của dân phải sử dụng hiệu quả nhất'

Giải ngân vốn đầu tư công: 'Tiền của dân phải sử dụng hiệu quả nhất'

Đánh giá cao 11 bộ, cơ quan và 35 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên mức trung bình của cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phê bình nghiêm khắc các đơn vị giải ngân vốn đầu tư công thấp.
33 bộ, 28 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp, nguyên nhân do đâu?

33 bộ, 28 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp, nguyên nhân do đâu?

Cùng mặt bằng pháp lý, có bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân tốt nhưng vẫn có những cơ quan có tỷ lệ giải ngân chưa tốt, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận, nguyên nhân là do công tác tổ chức thực hiện tại các bộ, ngành và địa phương còn nhiều bất cập.
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm vẫn thấp

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm vẫn thấp

Trong 6 tháng đầu năm, theo báo cáo của Bộ Tài chính đã giải ngân được 196.669 tỷ đồng, đạt 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Hà Nội: Đề nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan dự án đường Vành đai 4

Hà Nội: Đề nghị tháo gỡ vướng mắc liên quan dự án đường Vành đai 4

Nhận thấy việc giải ngân số vốn 4.190 tỷ đồng là khó khả thi, kéo theo ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đề nghị các Bộ quan tâm, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc liên quan dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm