Hết quý 2 niên độ, doanh thu Mía đường Lam Sơn mới chỉ đạt 26,5% kế hoạch

Mía đường Lam Sơn
15:52 - 04/02/2023
Lãnh đạo tỉnh thanh hóa và lãnh đạo huyện Thọ Xuân và Công ty thực hiện nghi thức ra quân sản xuất đầu năm tại CTCP Mía đường Lam Sơn.
Lãnh đạo tỉnh thanh hóa và lãnh đạo huyện Thọ Xuân và Công ty thực hiện nghi thức ra quân sản xuất đầu năm tại CTCP Mía đường Lam Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
Sau 2 quý đầu niên độ tài chính 2022/2023, doanh thu của Mía đường Lam Sơn mới chỉ đạt 796 tỷ đồng trong khi kế hoạch cả niên độ của công ty đề ra là 3.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 (niên độ tài chính từ 1/7/2022 – 30/6/2021) của CTCP Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS), doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ lũy kế từ 1/7 – 31/12/2022 giảm từ 796 tỷ đồng xuống còn 698 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ niên độ trước.

Như vậy doanh thu sau của công ty mới chỉ đạt 26,5% so với kế hoạch đề ra ban đầu là 3.000 tỷ đồng của niên độ 2022/2023.

Trong 2 quý đầu niên độ, giá vốn hàng bán của công ty giảm 11,9% chỉ còn 632 tỷ đồng, còn doanh thu tài chính tăng 25,9%, trong đó chi phí lãi vay tăng gấp đôi lên mức 9,5 tỷ đồng.

Doanh thu thấp dẫn đến chi phí bán hàng giảm 19,9% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 23,7 tỷ đồng; Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 6%, còn 26,4 tỷ đồng. Điều này dẫn đến lợi nhuận sau thuế lũy kế từ 1/7 - 31/12/2022 giảm 35,2% so với cùng kỳ từ 13,7 tỷ đồng xuống còn 8,8 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Mía đường Lam Sơn lũy kế từ 1/7 – 31/12/2022 giảm nhẹ 2% từ 2.558 tỷ đồng xuống còn 2.498 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tiền tương đương giảm nhẹ 0,2% còn 47,7 tỷ đồng. Xuất hiện thêm khoản đầu tư cho chứng khoán kinh doanh 1,2 tỷ đồng. Đặc biệt, chi phí trả trước ngắn hạn tăng mạnh 344% từ 5 tỷ đồng lên 22,2 tỷ đồng.

Điểm tích cực là lũy kế từ đầu niên độ đến hết năm 2022, nợ phải trả của Mía đường Lam Sơn đã giảm được 7,9% từ 923 tỷ đồng xuống còn 850 tỷ đồng, nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đều giảm.

Năm 2023, ban lãnh đạo Mía đường Lam Sơn đặt ra 3 mục tiêu cụ thể, gồm: Tập trung xây dựng, củng cố phát triển các ngành chủ lực của doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022/2023 với doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, tầm nhìn đến năm 2025 đạt 5.000 tỷ đồng.

Trong niên độ này, Mía đường Lam Sơn định hướng chú trọng phát triển vùng nguyên liệu, mở rộng sản xuất kinh doanh duy trì ổn định thị trường các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, lúa gạo, đồ uống. Hoạt động xuất nhập khẩu được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Ngoài ra, công ty cũng tập trung đầu tư cho công tác nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, tập trung chế biến chuyên sâu, tạo ra các sản phẩm giá trị.

Mía đường Lam Sơn là một trong những doanh nghiệp Nhà nước có lịch sử hoạt động hơn 40 năm, hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp gắn với nông nghiệp - nông dân - nông thôn tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021/2022, doanh nghiệp ghi nhận 2.500 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lợi nhuận ròng. Thu nhập, đời sống người lao động được ổn định, đạt bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Tin liên quan

Đọc tiếp