Hoàng Huy (TCH) báo lãi quý 3 gần 200 tỷ đồng

TCH Hoàng Huy
16:09 - 27/01/2023
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) ngày 27/1 vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm tài chính 2022-2023, ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ và đặc biệt là quý 2/2022-2023.

Cụ thể, trong quý 3, Hoàng Huy ghi nhận doanh thu thuần tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước lên 947,8 tỷ đồng. Với việc giá vốn hàng bán tăng chưa tới 5%, lợi nhuận gộp của TCH tăng 44,1% lên 267,7 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 24,2% so với quý 3/2021-2022 lên 105,3 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng mạnh từ 1,3 tỷ đồng lên 65,8 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay; chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng tăng mạnh lên 37,86 tỷ đồng và 22,5 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, TCH báo lãi 197,61 tỷ đồng, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn nhiều khoản lỗ 27,7 tỷ đồng của quý 2/2022-2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm tài chính, Hoàng Huy ghi nhận doanh thu thuần 1.541,35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 270,54 tỷ đồng, giảm lần lượt 3,84% và 39,45% so với cùng kỳ.

Năm 2022, TCH đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 900 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lần lượt 9% và 48% so với thực hiện năm 2021. Như vậy sau 9 tháng đầu năm tài chính 2022-2023, công ty mới chỉ hoàn thành 51,4% kế hoạch doanh thu và 30,1% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 7 vừa qua.

Tại thời điểm 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của TCH ở mức 14.311,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm tài chính. Trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng gần 30% lên 867,86 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 21,4% xuống còn gần 6.301,2 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 17,45% lên hơn 3.097 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 21,2% lên 2.220,9 tỷ đồng, bất động sản đầu tư tăng 13,2% lên 1.274,93tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng 23,2% so với thời điểm đầu năm lên 2.864,7 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 2.513,1 tỷ đồng, trong đó phần lớn là 1.640,85 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, 194 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn và 138,3 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn. Nợ dài hạn của công ty là 351,6 tỷ đồng với hơn 64% là vay và nợ thuê tài chính (225,6 tỷ đồng).

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm tài chính 2022-2023, Hoàng Huy ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 203,23 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư dương 2.030,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với số âm 1.815,2 tỷ đồng của năm 2021. Dòng tiền tài chính âm 1.627 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 3.059,1 tỷ đồng, chủ yếu là do tiền trả nợ gốc vay và chia cổ tức.

Đọc tiếp

Cổ phiếu KOS bất ngờ giảm mạnh

Cổ phiếu KOS bất ngờ giảm mạnh

Tạm nghỉ phiên sáng 14/6, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy giảm 6,31% về còn 36.350 đồng/CP, là cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HoSE, tương ứng vốn hóa 7.869 tỷ đồng. Thanh khoản đạt 428.100 đơn vị, tăng 8% so với cả phiên 13/6.