Hoạt động tài chính tiếp tục là trụ đỡ lợi nhuận của Bảo Việt nửa đầu năm

BẢO HIỂM Bảo Việt
21:04 - 30/07/2023
Hoạt động tài chính tiếp tục là trụ đỡ lợi nhuận của Bảo Việt nửa đầu năm
0:00 / 0:00
0:00
Mặc dù lỗ gộp gần 870 tỷ đồng hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong nửa đầu năm, nhưng nhờ mức tăng trưởng tốt của lợi nhuận hoạt động tài chính, lợi nhuận ròng hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) vẫn tăng 15,7% so với cùng kỳ.

Theo BCTC vừa công bố, doanh thu phí bảo hiểm thuần hợp nhất quý 2/2023 của Bảo Việt đạt 9.727 tỷ đồng, doanh thu phí bảo hiểm đạt 10.538 tỷ đồng, giảm lần lượt 4% và 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 4%. Do chi phí cao hơn doanh thu, quý này của Bảo Việt lỗ gộp 759 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ công ty lãi 127 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính kỳ này tăng 48%, lên 3.612 tỷ đồng, chi phí hoạt động tài chính cũng tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, lên 913 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Bảo Việt đạt 2.699 tỷ đồng, tăng 44%. Nhờ mức tăng trưởng của lợi nhuận từ hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 của Bảo Việt đạt 427 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu phí bảo hiểm của Bảo Việt đạt 21.037 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ. Do chi phí vẫn cao hơn doanh thu, Bảo Việt lỗ gộp gần 870 tỷ đồng hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong nửa đầu năm, trong khi cùng kỳ lãi 474 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 6.737 tỷ đồng, chi phí hoạt động tài chính là 1.544 tỷ đồng, tăng lần lượt 41% và 74% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính đạt 5.193 tỷ đồng, tăng 33%. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nửa đầu năm đạt 973 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, hết 6 tháng đầu năm, Bảo Việt đã hoàn thành 45,6% kế hoạch doanh thu hoạt động bảo hiểm, 61,1% kế hoạch doanh thu tài chính, và hoàn thành 59% kế hoạch lợi nhuận năm

Về phía công ty mẹ, 6 tháng đầu năm, công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu lũy kế 773 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng, tăng nhẹ 2 tỷ đồng và tăng 5% so với cùng kỳ, hoàn thành 48,9% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận năm. Tổng tài sản tại ngày 30/6 đạt 18.047 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.852 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với con số đầu năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản hợp nhất của Bảo Việt tại ngày 30/6 tăng trưởng 9% so với hồi đầu năm, lên 220.771 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 21% lên 8.136 tỷ đồng, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn đạt 2.953 tỷ đồng, tăng 29%.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 3,2 lần cùng kỳ lên 7.054 tỷ đồng, chủ yếu là 6.175 tỷ đồng khoản tiền gửi tại các tổ chức tài chính có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng, lãi suất từ 4,7%/năm đến 6%/năm.

Các khoản đầu tư tài chính vẫn chiếm phần lớn tài sản của Bảo Việt với 109.191 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và 87.130 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, đều tăng 7% so với đầu kỳ.

Trong các khoản đầu tư tài chính, công ty dùng 2.424 tỷ đồng kinh doanh chứng khoán niêm yết. Khoản 101.602 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng đến dưới 1 năm và có lãi suất lên đến 10,5%/năm, 18.443 tỷ đồng là tiền gửi trên 1 năm và được hưởng lãi suất 10,6%/năm.

Công ty cũng đầu tư 64.825 tỷ đồng vào trái phiếu với 6.320 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và 58.505 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Nợ phải trả tăng 10% lên 198.619 tỷ đồng, chủ yếu là 156.919 tỷ đồng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, tăng 6% so với con số đầu kỳ; khoản giao dịch mua bán lại trái phiếu đạt 33.409 tỷ đồng, tăng 30%; khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 19% lên 2.935 tỷ đồng; vay ngắn hạn tăng gấp 2,3 lần lên 2.304 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, Bảo Việt sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 9,54% trên mệnh giá cổ phiếu cho năm 2022, tương đương mức chi trả 708 tỷ đồng.

Với mức chi trả này, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa đến nay lên tới hơn 12.400 tỷ đồng.

Nếu xét trên các lĩnh vực kinh doanh, Bảo Việt ghi nhận mức tăng trưởng tốt tại các công ty con. Về lĩnh vực kinh bảo hiểm phi nhân thọ, sau 6 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 5.556 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ năm 2022 và bám sát tiến độ kế hoạch năm 2023.

Về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc 6 tháng đầu năm 2023 với mức tăng trưởng tổng doanh thu 9,8%, đạt 22.157 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 525 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với cùng kỳ 2022.

Trong lĩnh vực quản lý quỹ và kinh doanh chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tiếp tục đà tăng trưởng tốt với tổng tài sản quản lý ròng đạt gần 117.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so với thời điểm 31/12/2022; tổng doanh thu đạt 78 tỷ đồng tăng trưởng 25% so với cùng kỳ 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) kết thúc 6 tháng đầu năm 2023 đạt 386 tỷ đồng doanh thu và 107 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Việc liên tục cải tiến mobile app, web trading đã đem lại trải nghiệm đầu tư xuyên suốt, thuận lợi cho các khách hàng và nhà đầu tư.

Mới đây, Chứng khoán Bảo Việt là một trong số ít những đơn vị tiên phong tham gia thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thêm một kênh đầu tư mới, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường sơ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát triển bền vững hơn.

Tin liên quan

Đọc tiếp