Hơn 41.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường

DOANH NGHIỆP Việt nAM
07:11 - 29/02/2024
Hơn 41.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường
0:00 / 0:00
0:00
Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cả nước có 41.097 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, nhưng cũng có đến 62.977 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo số liệu vừa công bố của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 2/2024, cả nước có 8.592 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký mới đạt 67.262 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 50.888 người, tăng 2,6% về vốn đăng ký và giảm 0,3% về số lao động đăng ký so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng 2, có thêm 5.340 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung hai tháng đầu năm 2024, cả nước có 41.097 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng năm 2024 là 22.128 doanh nghiệp, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, hai tháng đầu năm 2024, cả nước có thêm 18.969 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 4,4% so với cùng kỳ.

Xét về vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng năm 2024 là 519.595 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 218.713 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 300.882 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2023.

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong hai tháng năm 2024 đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lĩnh vực, hai tháng đầu năm, có 12/17 ngành ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, ngành khai khoáng tăng 28,8%; vận tải kho bãi tăng 26,5%; hoạt động dịch vụ khác tăng 21,5%; bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy tăng 20,2%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 19,4%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 19,2%,...

Trong khi đó, các ngành như khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác lại ghi nhận mức giảm 0,4%; ngành sản xuất phân phối, điện, nước, gas giảm 0,7%; ngành thông tin và truyền thông giảm 0,9%; ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 5,9%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 8,7%…

Ngược lại, trong hai tháng đầu năm, cả nước có 62.977 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn chiếm 78,2%.

Cụ thể, có 49.272 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2023. Phần lớn doanh nghiệp trong số này có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm có 22.273 doanh nghiệp, chiếm 45,2%. Tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ dưới 10 tỷ đồng có 44.265 doanh nghiệp, chiếm 89,8%.

Có 10.034 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, tăng 6,5% so với cùng kỳ và 3.671 doanh nghiệp giải thể, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Đọc tiếp