Indonesia là thị trường cung cấp than lớn nhất cho Việt Nam quý I

Than Quý 1/2024
20:51 - 08/05/2024
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00
Với 5,3 triệu tấn cung cấp trong quý 1/2024, Indonesia là thị trường nhập khẩu than số một của Việt Nam.

Theo số liệu công bố từ Tổng cục Hải quan, trong quý 1/2024, Việt Nam nhập khẩu 14,6 triệu tấn than từ thế giới với kim ngạch 1,94 tỷ USD, tăng lần lượt 76% và 35,4% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam nhập khẩu than từ 5 thị trường chính với tổng lượng 11,1 triệu tấn, trị giá 1,55 tỷ USD, chiếm 76% về lượng và 79% về giá trị nhập khẩu than trong quý 1/2024.

Trong quý 1/2024, Indonesia là thị trường cung cấp lượng than nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam với 5,37 triệu tấn, tăng 139% so với mức 2,24 triệu tấn tại cùng kỳ năm trước (YoY).

Đứng sau là thị trường Australia với 4,26 triệu tấn, giảm 13% YoY; Nga với 1,42 triệu tấn, tăng tới 146% YoY; Trung Quốc với 102.115 tấn, tăng 99% YoY.

Trong quý, Việt Nam nhập khẩu thêm 143 tấn than từ Malaysia, cùng kỳ năm trước không nhập khẩu từ thị trường này. Ngược lại, nếu như quý 1/2023 Việt Nam nhập khẩu 79.381 tấn than từ Nhật Bản thì quý này lại không ghi nhận số liệu.

Nhìn chung giá nhập khẩu than trung bình trong quý 1/2024 từ các thị trường chính đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giá nhập khẩu than trung bình từ Trung Quốc có mức cao nhất với 310,2 USD/tấn, giảm 21,1% YoY; từ Australia đạt 172,5 USD/tấn, giảm 7,8% YoY; Nga với 201 USD/tấn, giảm 23,5% YoY và Indonesia với 93,8 USD/tấn, giảm 20,9% YoY.

Cùng với đà giảm về giá nhưng do lượng tăng nên tổng kim ngạch nhập khẩu than từ Indonesia vẫn tăng 89% YoY, lên mức 504 triệu USD. Than nhập khẩu từ Australia cũng đạt 736 triệu USD, là thị trường có giá trị lớn nhất, dù vậy vẫn giảm 20% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu than từ Nga đạt 285 triệu USD, tăng 88% YoY; từ Trung Quốc với 31,6 triệu USD, tăng 57% YoY.

Đọc tiếp