Khang Điền báo lãi quý 4 giảm 73% so với cùng kỳ, tổng nợ tăng gấp đôi

KDH Khang Điền
15:48 - 19/01/2023
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) ngày 19/1 đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022.

Theo đó, trong quý 4, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất là 1.234 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ 2021, tuy nhiên với việc giá vốn hàng bán tăng gấp 9 lần cùng kỳ, lãi gộp của KDH giảm 38% về còn 298,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 18,2 so với quý 4/2022 lên 57,5 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng từ 5,44 tỷ đồng lên 29,246 tỷ đồng, thu nhập khác cũng giảm mạnh từ 227,9 tỷ đồng về còn 12,86 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, Khang Điền báo lãi 110,7 tỷ đồng, giảm hơn 73% so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế cả năm 2022, Khang Điền ghi nhận tổng doanh thu 2.912 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.081,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 22,1% và 10,24% so với cùng kỳ 2021, tương ứng hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu và 77,23% chỉ tiêu lợi nhuận cho đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4 năm ngoái.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Khang Điền đạt 21.632 tỷ đồng, tăng 50,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp đôi lên 2.752,1 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 26,1% lên 5.303,2 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 61% lên 12.440,6 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của KDH là 9.837,8 tỷ đồng, tăng 137% so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó nợ vay ngắn hạn là 1.028 tỷ đồng, tăng 26%; nợ vay dài hạn là 5.743 tỷ đồng, tăng 230,4%.

Xét về dòng tiền, trong cả năm 2022, Nhà Khang Điền ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm hơn 1.824 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm gần 19,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương hơn 3.230 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Con số này cho thấy trong năm 2022, Khang Điền đã tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh chính.

Đọc tiếp