Lợi nhuận của Navico giảm mạnh 55% trong quý 1/2023

ANV Navico
15:50 - 20/04/2023
Lợi nhuận của Navico giảm mạnh 55% trong quý 1/2023
0:00 / 0:00
0:00
Trong bối cảnh giá bán và sản lượng sản phẩm giảm, cùng với việc giá nguyên liệu tăng cao đã khiến lợi nhuận sau thuế của CTCP Nam Việt (Navico, HoSE: ANV) giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất công bố ngày 20/4, doanh thu thuần của Navico quý 1/2023 đạt 1.155 tỷ đồng, giảm 5% so với quý 1/2022. Trong đó doanh thu từ xuất khẩu đạt 891 tỷ đồng, giảm 1%, doanh thu trong nước đạt 264 tỷ đồng, giảm 22%.

Theo Navico, đà giảm doanh thu diễn ra trong bối cảnh giá bán và sản lượng bán sản phẩm của doanh nghiệp đều giảm.

Mặt khác, giá nguyên liệu thức ăn và giá cá nguyên liệu tăng khiến giá vốn bán hàng của doanh nghiệp tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 951 tỷ đồng. Điều này kéo theo lợi nhuận gộp của ANV ở mức 203 tỷ đồng, giảm 43% so với mức 358 tỷ đồng ghi nhận quý 1/2022.

Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp đạt 9 tỷ đồng, giảm 19% so với quý 1/2022.

Các chi phí khác của doanh nghiệp là chi phí tài chính, chi phí doanh nghiệp lại tăng lần lượt 50% và 35% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 36 tỷ đồng và 18 tỷ đồng. Trong đó, chi phí tài chính tăng do lãi suất tiền vay tăng mạnh.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần của Navico quý 1/2023 đạt 92,37 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Navico ở mức 5.713 tỷ đồng, tăng 4,4% so với mức 5.467 tỷ đồng ngày đầu năm 2023. Trong đó, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 3.255 tỷ đồng lên 3.507 tỷ đồng.

Biến động lớn diễn ra ở mục hàng tồn kho. Cụ thể, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của doanh nghiệp tăng 19%, lên mức 1.320 tỷ đồng; nguyên, vật liệu tăng 22%, lên mức 392 tỷ đồng. Trong quý cũng ghi nhận thêm 36 tỷ đồng hàng gửi đi bán. Các yếu tố này đã góp phần đưa tổng giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng từ 2.342 tỷ đồng lên 2.675 tỷ đồng, tương ứng tăng 14% so với ngày đầu năm.

Tính đến ngày 31/3, nợ của Navico ở mức 2.678 tỷ đồng, tăng 3% so với mức 2.585 tỷ đồng ngày đầu năm.

Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận giảm 0,7%, từ 2.417 tỷ đồng xuống 2.399 tỷ đồng. Trong đó, thuế thu nhập của doanh nghiệp giảm từ 114 tỷ đồng xuống còn 39 tỷ đồng. Phải trả ngắn hạn khác (bao gồm trả cổ tức, bảo hiểm xã hội, y tế…) giảm từ 145 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng.

Đến 31/3, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức 3.034 tỷ đồng, tăng 5% so với ngày đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu ở mức 1.335 tỷ đồng, tăng 4% so với mức 1.275 tỷ đồng ngày đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phối kỳ này đạt 92 tỷ đồng, kéo theo tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Navico lũy kế đến ngày 31/3 ở mức 1.704 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, chốt phiên 20/4, giá cổ phiếu ANV ở mức 34.850 đồng/cp, giảm 0,4% so với đỉnh ngắn hạn phiên 21/2 và giảm 43% so với đỉnh lịch sử 61.560 đồng/cp phiên 17/6/2022.

CTCP Nam Việt (ANV) có tiền thân là công ty TNHH Nam Việt được thành lập vào năm 1993, hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản và sản xuất thức ăn thủy sản. Nam Việt chính thức được cổ phần hóa năm 2006 và niêm yết trên sàn HoSE năm 2007.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Vietbank chuẩn bị tăng vốn điều lệ sau 3 năm

Vietbank chuẩn bị tăng vốn điều lệ sau 3 năm

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB), HĐQT ngân hàng này dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh, tăng vốn điều lệ, chia cổ tức và tiếp tục niêm yết lên sàn HOSE.