Lợi nhuận giảm 71%, Cao su Sao Vàng mới hoàn thành 5% kế hoạch năm

SRC Cao su
12:05 - 26/04/2023
Lợi nhuận giảm 71%, Cao su Sao Vàng mới hoàn thành 5% kế hoạch năm
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo tài chính của CTCP Cao su Sao Vàng (HoSE: SRC), quý 1/2023 doanh thu thuần của công ty đạt 201,7 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá vốn hàng bán của doanh nghiệp cũng giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 170,32 tỷ đồng. Từ đó, kéo theo lợi nhuận gộp của SRC chỉ còn đạt 31,38 tỷ đồng, giảm 37%.

Do chênh lệch tỷ giá ngoại tệ tăng, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng gần gấp 2 lần so với quý 1/2022, đạt 425 triệu đồng.

Chi phí tài chính của doanh nghiệp cũng tăng từ 4,12 tỷ đồng lên 5,29 tỷ đồng, tương ứng tăng 26% so với cùng kỳ năm 2022.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của SRC đạt 5,52 tỷ đồng, giảm 71% so với mức 19,08 đạt được trong quý 1/2022.

Trong năm 2023, SRC đặt mục tiêu đạt 100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với kết quả quý 1/2023 doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 5,5% so với kế hoạch đã đề ra.

Tính đến ngày 31/3, tài sản của Cao su Sao Vàng ở mức 1.227,1 tỷ đồng, giảm 1,4% so với ngày đầu năm 2023. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn giảm từ 47,53 tỷ đồng xuống còn 3,64 tỷ đồng, tương ứng giảm 52% so với ngày đầu năm.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp ghi nhận tăng 4% so với ngày đầu năm 2023, đạt 340,65 tỷ đồng. Trong đó, biến động chủ yếu ở thành phẩm và nguyên, vật liệu khi giảm lần lượt 6% và 11% so với ngày đầu năm. Hàng hóa tồn kho lại tăng từ 274 triệu đồng lên 46,68 tỷ đồng, tương ứng gấp khoảng 170 lần so với ngày đầu năm 2023.

Tính đến ngày 31/3, người mua trả tiền trước ngắn hạn của SRC ghi nhận giảm 15% so với ngày đầu năm, đạt 85 tỷ đồng. Phải trả người bán ngắn hạn và người lao động cũng giảm lần lượt 12% và 15%, đạt 87,07 tỷ đồng và 22,08 tỷ đồng.

Vay, nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn lần lượt tăng 0,2% và giảm 0,4% so với ngày đầu năm, đạt lần lượt 222,24 tỷ đồng và 134,63 tỷ đồng.

Các yếu tố trên đã góp phần đưa tổng nợ của doanh nghiệp tính đến ngày 31/3 đạt 783,74 tỷ đồng, giảm 2,7% so mức 805,69 tỷ đồng ngày đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đến ngày 31/3 đạt 443,38 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu đạt 280,65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 63 tỷ đồng (lợi nhuận chưa phân phối kỳ này đạt 4,05 tỷ đồng).

Ở diễn biến khác, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra ngày 24/4, Cao su Sao Vàng đã thông qua việc chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với mức 8%, tổng số tiền thực hiện đạt 22,45 tỷ đồng. Trong năm 2023, SRC dự kiến chia cổ tức từ 10% vốn điều lệ trở lên.

CTCP Cao su Sao Vàng có tiền thân là nhà máy Cao su Sao Vàng thành lập năm 1960. Năm 2005, công ty cổ phần hóa theo quyết định số 3500/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp. Năm 2009, SRC chính thức niêm yết và giao dịch trên sàn HoSE. Ngành nghề kinh doanh hiện tại của Cao su Sao Vàng là chuyên sản xuất các loại săm lốp cho máy bay, ôtô, xe đặc chủng, xe máy, xe đạp và các sản phẩm cao su kỹ thuật.

Đọc tiếp

Cổ phiếu KOS bất ngờ giảm mạnh

Cổ phiếu KOS bất ngờ giảm mạnh

Tạm nghỉ phiên sáng 14/6, cổ phiếu KOS của CTCP Kosy giảm 6,31% về còn 36.350 đồng/CP, là cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HoSE, tương ứng vốn hóa 7.869 tỷ đồng. Thanh khoản đạt 428.100 đơn vị, tăng 8% so với cả phiên 13/6.