Lợi nhuận Sao Mai sụt giảm mạnh, mỗi ngày phải trả 2 tỷ đồng tiền lãi

ASM Sao Mai
09:33 - 01/11/2023
Doanh thu cá xuất khẩu của Sao Mai trong 9 tháng đầu năm 2023 sụt giảm mạnh.
Doanh thu cá xuất khẩu của Sao Mai trong 9 tháng đầu năm 2023 sụt giảm mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Với khoản nợ vay hơn 10.000 tỷ đồng, Tập đoàn Sao Mai phải chịu áp lực trả lãi lớn, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023, CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã ASM) ghi nhận doanh thu đạt 2.875 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp nhất kể từ quý 1/2022. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 13,2% về còn 10,6%. Do đó, lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn doanh thu (31%), đạt 305 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái, ở mức 56 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 38% lên 168 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay; chi phí bán hàng giảm hơn một nửa còn 36 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 41% lên 73 tỷ đồng; phần lợi nhuận khác âm 8,5 tỷ đồng, so với cùng kỳ dương hơn 3 tỷ đồng.

Kết quả, Tập đoàn Sao Mai đạt lợi nhuận trước thuế 76 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 66 tỷ đồng, cùng giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của ASM đạt 9.180 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu cho thấy hầu hết các mảng chủ chốt đều suy giảm: Doanh thu cá xuất khẩu giảm 23% (2.260 tỷ đồng), doanh thu thương mại giảm 16% (2.168 tỷ đồng), doanh thu thức ăn cá giảm 6% (3.927 tỷ đồng), doanh thu bất động sản giảm 71% (79 tỷ đồng).

Hai mảng có doanh thu tăng là điện mặt trời tăng 28% (582 tỷ đồng) và cung cấp dịch vụ tăng 3% (177 tỷ đồng).

Doanh thu giảm cùng chi phí hoạt động tăng cao, nhất là chi phí tài chính khiến lợi nhuận lợi nhuận sau thuế của ASM giảm 71% so với 9 tháng đầu năm ngoái, đạt 258 tỷ đồng.

Năm 2023, Sao Mai mục tiêu doanh thu 15.250 tỷ đồng, tăng 11% so với 2022; lợi nhuận sau thuế dự kiến 545 tỷ đồng, giảm 43%. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, công ty mới hoàn thành 47% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Sao Mai tăng nhẹ 1,7% so với đầu năm, lên 19.414 tỷ đồng.

Khoản tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.961 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với đầu năm. Các khoản phải thu tăng 2% lên 4.347 tỷ đồng, tương đương 22% tài sản.

Hàng tồn kho tăng 15% so với đầu năm lên mức 3.660 tỷ đồng, tương đương 19% tài sản.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần như đứng yên ở mức 1.149 tỷ đồng, tập trung tại các dự án: Khu đô thị Bình Long (401 tỷ đồng), khu dân cư Lam Sơn Sao Vàng (132 tỷ đồng), khu văn phòng và nhà ở cao tầng HCM (49 tỷ đồng), nhà máy điện mặt trời Tịnh Biên – An Giang (56 tỷ đồng), khu dân cư Tân Châu – An Giang (34 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, tính tới cuối quý 3, tổng nợ vay của Tập đoàn Sao Mai tăng 3% so với đầu năm lên 10.125 tỷ đồng và chiếm 52% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.865 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 4.261 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay 9 tháng đầu năm của Sao Mai ở mức 565 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái; tương ứng mỗi ngày công ty phải trả 2 tỷ đồng tiền lãi.

Tin liên quan

Đọc tiếp