Lợi nhuận sau thuế của Cao su Đồng Phú đạt cao nhất trong 5 năm

DPR Việt nAM
13:47 - 21/07/2022
Lợi nhuận sau thuế của Cao su Đồng Phú đạt cao nhất trong 5 năm
0:00 / 0:00
0:00
Sau Cao su Phước Hòa, Cao su Đồng Phú là doanh nghiệp tiếp theo báo lãi lớn, tăng 120% trong quý II, đạt hơn 73 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao nhất của quý II trong giai đoạn 2018 - 2022 mà doanh nghiệp này đạt được.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán: DPR) vừa công bố, trong quý II/2022, công ty đã thu về 295,9 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình doanh thu tăng trưởng đã kéo theo lợi nhuận sau thuế đạt 73,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 120% so với quý II/2021. Đây cũng là mức lãi cao nhất của quý II hàng năm công ty đạt được trong vòng 5 năm qua.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Cao su Đồng Phú ghi nhận doanh thu tăng trưởng 17%, đạt mức 499,7 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2021 đạt 425,8 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế cũng đạt mức 119,6 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 30/6/2022, Cao su Đồng Phú sở hữu 3.985 tỷ đồng tiền vốn, so với số vốn ngày đầu năm (1/1/2022) đã giảm khoảng 37 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ 1.289 tỷ đồng lên mức 1.306 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp của Cao su Đồng Phú, trong quý II/2022, doanh nghiệp này tiêu thụ 2.620,5 tấn cao su, cao hơn so với mức 2.431,77 tấn của năm 2021. Tuy nhiên, giá bán bình quân chỉ đạt 43,1 triệu đồng/tấn (quý II/2021 đạt 45,8 triệu đồng/tấn).

6 tháng đầu năm, theo báo sản xuất kinh doanh của Cao su Đồng phú, doanh nghiệp đã thu về 4.738,7 tấn cao su, trong đó sản lượng chế biến là 4.738,6 tấn. Giá bán cao su bình quân của doanh nghiệp đạt mức 42,7 triệu đồng/tấn, so với cùng kỳ năm 2021 thấp hơn 7% (cùng kỳ năm 2021 đạt 46,12 triệu đồng/tấn).

Về xuất khẩu, doanh nghiệp thu về 2,4 triệu USD từ việc xuất khẩu cao su, so với cùng kỳ năm 2021 thấp hơn khoảng 0,8 triệu USD.

Trong năm 2022, Cao su Đồng Phú đặt chỉ tiêu doanh thu của công ty ở mức 910 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng với giá bán bình quân ở mức 38 triệu đồng/tấn.

Năm 2022, Cao su Đồng Phú cho biết sẽ tổ chức khai thác 4.780 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu đạt sản lượng 8,895 tấn, năng suất vườn cây đạt 1,86 tấn/ha.

Diện tích vườn cây cao su tự khai thác năm 2022 đặt mục tiêu đạt 4.780 ha, trong đó, diện tích cao su khai thác ở Campuchia năm 2022 đạt mức 5.110 ha.

Trong năm 2022, công ty đặt ra chỉ tiêu thu mua 3.000 tấn cao su, chăm sóc đúng quy trình 2.380,3 ha diện tích, đồng thời tái canh khoảng 393 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100% (trong đó 100% cây 4 tầng lá trở lên).

Tin liên quan

Đọc tiếp