MSB hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận nhờ tăng trưởng nguồn thu ngoài lãi

NGÂN HÀNG Việt nAM
17:54 - 31/07/2023
MSB hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận nhờ tăng trưởng nguồn thu ngoài lãi
0:00 / 0:00
0:00
Nửa đầu năm 2023, ngân hàng MSB lãi trước thuế hơn 3.548 tỷ đồng nhờ gia tăng một số nguồn thu nhập ngoài lãi như dịch vụ thanh toán, nghiệp vụ ủy thác và đại lý,...

Báo cáo tài chính quý 2/2023 tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB, mã: MSB) ghi nhận, nguồn thu chính là lãi thuần tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 2.210 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh ngoài lãi cũng ghi nhận tăng trưởng trong quý 2 với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của ngân hàng này tăng đến 233%, đạt 811 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng đem về cho ngân hàng 327,7 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động khác đem về hơn 111 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 390 tỷ đồng.

Chỉ duy nhất hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tại ngân hàng này là giảm 88%, còn hơn 66 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tại MSB giảm nhẹ 5% còn 1.006 tỷ đồng, qua đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2.521 tỷ đồng, tăng 46%. Ngân hàng này dành hơn 499 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng gấp 4 lần so với quý 2/2023, kết quả, lợi nhuận trước thuế tại MSB đạt 2.021 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, MSB thu được hơn 4.368 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 9% so với cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ thu được khoản lãi gần 1.082 tỷ đồng, tăng 86%, nhờ tăng thu từ dịch vụ thanh toán đạt 496 tỷ đồng và tăng mạnh thu từ nghiệp vụ ủy thác và đại lý đạt 381 tỷ đồng. Hoạt động khác thu được 258 tỷ đồng tiền lãi, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 635 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số nguồn thu ngoài lãi sụt giảm như lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 17% và lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 66% so với cùng kỳ.

Nửa đầu năm, MSB trích gần 903 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, do đó ngân hàng này báo lãi trước thuế hơn 3.548 tỷ đồng, tăng 6%. So với kế hoạch lãi trước thuế 6.300 tỷ đồng năm 2023, MSB thực hiện được 56% mục tiêu kinh doanh.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của MSB tăng 12% so với đầu năm, lên gần 237.815 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 32% còn 2.511 tỷ đồng, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng đến 51%, tương đương 44.352 tỷ đồng và cho vay khách hàng tăng 13%, tương đương 136.593 tỷ đồng.

Ở nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng 49%, tương ứng với 43.662 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 8% đạt 126.257 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá giảm 27% (8,516 tỷ đồng).

Tổng nợ xấu tính đến ngày 30/6/2023 của MSB là 3.496 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm. Trong đó, nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) chạm mức 1.190 tỷ đồng, tăng đến 169%. Nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) cũng đều tăng mạnh lần lượt là 55% và 33%. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ mức 1,71% lên 2,56%.

Tin liên quan

Đọc tiếp