MSB hoàn thành 83% kế hoạch lợi nhuận, nợ xấu tăng cao

NGÂN HÀNG Việt nAM
16:16 - 25/10/2023
MSB hoàn thành 83% kế hoạch lợi nhuận, nợ xấu tăng cao
0:00 / 0:00
0:00
Sau 9 tháng đầu năm, MSB tiếp tục có sự tăng trưởng về lợi nhuận, tuy nhiên nợ xấu lại tăng mạnh ở nợ nhóm 3 và nhóm 4.

Báo cáo tài chính quý 3/2023 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ghi nhận sự đóng góp vào lợi nhuận chung từ thu nhập lãi thuần đạt hơn 2.437 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoản thu nhập từ kinh doanh ngoại hối cũng mang về cho ngân hàng này hơn 565 tỷ đồng, tăng 72%.

Tuy nhiên, các mảng kinh doanh ngoài lãi khác lại kém khả quan như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 234 tỷ đồng, giảm 14%; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 151 tỷ đồng. Ngoài ra, MSB ghi nhận khoản lỗ hơn 12 tỷ đồng từ kinh doanh chứng khoán trong quý 3/2023.

Trong kỳ, MSB dành hơn 416 tỷ đồng cho trích lập dự phòng trước rủi ro tín dụng, kết quả ngân hàng này báo lãi trước thuế đạt hơn 1.674 tỷ đồng, tăng 12,5% so với quý 3/2022.

Theo giải trình của ngân hàng này, lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu do tăng cho vay khách hàng và tối ưu hoá nguồn vốn huy động nên thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng cũng tăng mạnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MSB đạt 5.223 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế, tăng 8,3% cùng kỳ và hoàn thành 83% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Trong đó, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.315 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ 2022, với doanh thu từ dịch vụ thanh toán chiếm tỷ trọng 43%. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt gần 1.031 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản tại ngân hàng này đạt 249.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2022. Tổng dư nợ tín dụng khách hàng đạt 141.243 tỷ đồng, tăng 17%.

Ở nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng 49%, tương ứng với 43.662 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng đạt 129.618 tỷ đồng, tăng 11% và phát hành giấy tờ có giá giảm 27% (đạt 8.516 tỷ đồng).

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu tại MSB sau 9 tháng là hơn 4.147 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với hồi đầu năm (2.067 tỷ đồng). Đặc biệt tăng mạnh ở nợ nhóm 3 và nợ nhóm 4, lần lượt tăng tăng lên 1.214 tỷ đồng và 1.385 tỷ đồng.

Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,71% (đầu năm 2023) lên 2,9%. Ngân hàng cho biết sẽ có nhiều hoạt động nhằm kiểm soát nợ xấu để củng cố sức mạnh bảng cân đối trước tác động của thị trường.

Tin liên quan

Đọc tiếp