Nhờ doanh thu tăng mạnh, Bảo hiểm PVI vượt 79% kế hoạch lợi nhuận 2022

BẢO HIỂM PVI
11:48 - 28/01/2023
Bảo hiểm PVI. Ảnh: Quách Sơn
Bảo hiểm PVI. Ảnh: Quách Sơn
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 27/1, CTCP Bảo hiểm PVI (HNX: PVI) công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2022 với kết quả lợi nhuận trước thuế đạt 877 tỷ đồng, vượt 79% kế hoạch năm.

Quý IV/2022, Bảo hiểm PVI ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.853 tỷ đồng tăng 48%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 266 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 55%, chi phí hoạt động tài chính cũng tăng 55% lên hơn 82 tỷ đồng.

Sau khi giảm trừ các loại chi phí, quý IV/2022, công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 262 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2022, tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt gần 13.383 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với kết quả của năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 6.500 tỷ đồng, tăng 31%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 935 tỷ đồng, tăng 9%. Giá vốn hàng bán đạt hơn 5.440 tỷ đồng, tăng 39%. Chi phí hoạt động tài chính đạt 232 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần cùng kỳ. Tính đến hết năm 2022 lợi nhuận trước thuế của PVI đạt hơn 1.109 tỷ đồng, tăng nhẹ 8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, kế hoạch tổng doanh thu của Bảo hiểm PVI là 10.622 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế mục tiêu là khoảng 618 tỷ đồng. Như vậy, hết năm 2022, Bảo hiểm PVI đã vượt 26% kế hoạch doanh thu và vượt 79% kế hoạch lợi nhuận

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Bảo hiểm PVI đã tăng gần 8% lên gần 26.128 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 11.898 tỷ đồng, tăng 13%, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 11% xuống còn 8.040 tỷ đồng, khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.761 tỷ đồng, tăng 67%, khoản hàng tồn kho cũng tăng gấp hơn 2 lần con số đầu kỳ, lên hơn 2,4 tỷ đồng…

Nợ phải trả của công ty tăng 11% lên 18.265 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản dự phòng phải trả ngắn hạn đạt 13.528 tỷ đồng, tăng 13%, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 24%, lên 3.569 tỷ đồng...

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) thành lập vào năm 1996, phát triển từ một công ty bảo hiểm nội bộ thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN). PVI đã trở thành nhà bảo hiểm công nghiệp số một Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của thị trường bảo hiểm như năng lượng (chiếm thị phần tuyệt đối), hàng hải, tài sản - kỹ thuật… PVI lên sàn lần đầu tiên vào tháng 8/2007.

Cổ phiếu PVI đang chứng kiến một đà tăng nhẹ liên tiếp từ vùng giá khoảng 35.000 đồng/cp từ hồi giữa tháng 11/2022 lên vùng giá 50.000 đồng/cp. ẢNh: TradingView ảnh 1

Cổ phiếu PVI đang chứng kiến một đà tăng nhẹ liên tiếp từ vùng giá khoảng 35.000 đồng/cp từ hồi giữa tháng 11/2022 lên vùng giá 50.000 đồng/cp. ẢNh: TradingView

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVI đang chứng kiến một đà tăng nhẹ liên tiếp từ vùng giá khoảng 35.000 đồng/cp từ hồi giữa tháng 11/2022 lên vùng giá 50.000 đồng/cp. Kết phiên ngày 27/1, phiên giao dịch đầu tiên của năm Quý Mão, cổ phiếu tăng nhẹ 0,2% lên mức 50.000 đồng/cp, tương đương vốn hóa 11.712 tỷ đồng. So với mức giá giao dịch thấp nhất vùng đáy ngày 15/11 (35.800 đồng/cp), thị giá cổ phiếu PVI đã tăng gần 40%

Tin liên quan

Đọc tiếp