Nợ xấu tại Vietcombank tăng 85% sau 9 tháng

NGÂN HÀNG Việt nAM
14:43 - 29/10/2023
Nợ xấu tại Vietcombank tăng 85% sau 9 tháng
0:00 / 0:00
0:00
Mặc dù ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi lãi trước thuế tăng 18% trong bối cảnh nhiều ngân hàng sụt giảm lợi nhuận, nợ xấu tại Vietcombank cũng tăng mạnh, đặc biệt là nợ nhóm 3 và nhóm 4.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) ghi nhận, thu nhập lãi thuần giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 12.596 tỷ đồng.

Trong kỳ, ngoại trừ khoản lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 19%, còn hơn 891 tỷ đồng thì các khoản kinh doanh ngoài lãi khác đều ghi nhận tăng trưởng hoặc đi ngang.

Cụ thể, lãi từ kinh doanh ngoại hối đi ngang so với cùng kỳ, lãi từ mua bán chứng khoán và chứng khoán đầu tư ghi nhận đạt 41 tỷ đồng và 0,06 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái ngân hàng này có khoản lỗ từ 2 mảng này.

Lãi thuần từ hoạt động khác tăng mạnh 34%, đạt 520 tỷ đồng. Trừ đi chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tại Vietcombank ghi nhận đạt hơn 10.544 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Ngân hàng này dành hơn 1.493 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro trong quý 3/2023, giảm 46%. Kết quả, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 9.051 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, nguồn thu chính là lãi thuần tại ngân hàng này tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, thu được 40.820 tỷ đồng.

Lãi từ dịch vụ giảm 12%, còn hơn 3.969 tỷ đồng; ngược lại hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh có lãi hơn 130 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 119 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, chi phí hoạt động tại Vietcombank giảm 3%, còn 16.163 tỷ đồng cùng với việc trích lập dự phòng rủi ro hơn 6.052 tỷ đồng, do đó ngân hàng này báo lãi đạt hơn 29.550 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và thực hiện được 69% kế hoạch năm (43.000 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản tại ngân hàng này giảm 5% so với đầu năm, chỉ còn hơn 1,73 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 12%, còn 363.661 tỷ đồng, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh 68% còn 29.312 tỷ đồng và cho vay khách hàng tăng 4% lên gần 1,19 triệu tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tiền gửi và vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giảm 96% còn 2.517 tỷ đồng; tiền vay các tổ chức tín dụng khác giảm 50% còn 5.159 tỷ đồng và tiền gửi khách hàng tăng 8% lên gần 1,35 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu sau 3 quý đầu năm tại ngân hàng này tăng lên 14.394 tỷ đồng, tương ứng tăng 84% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ đều gấp 7 lần con số đầu năm lên 2.952 tỷ đồng và 5.724 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,68% đầu năm lên 1,21%.

Tin liên quan

Đọc tiếp