Novaland lần đầu báo lãi trong năm 2023

NVL NOVALAND
13:16 - 30/10/2023
Một góc dự án The Grand Manhattan của Novaland tại Quận 1, TP HCM.
Một góc dự án The Grand Manhattan của Novaland tại Quận 1, TP HCM.
0:00 / 0:00
0:00
Dù giảm mạnh so với cùng kỳ, khoản lợi nhuận sau thuế 137 tỷ đồng của quý 3 là lần đầu tiên Novaland báo lãi trong năm 2023, hạ số lỗ lũy kế của cả năm 2023 xuống dưới 1.000 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - HoSE: NVL) ngày 30/10 công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, ghi nhận doanh thu 1.073 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận gộp từ đó cũng giảm về còn 342 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của Novaland tăng mạnh từ 1.573 tỷ đồng lên 2.230 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính cũng tăng hơn 34% lên 1.900 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 79,6% và 33% về còn 62,7 tỷ đồng và 284 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, Novaland báo lãi quý 3/2023 gần 137 tỷ đồng, tuy giảm tới 42% so với cùng kỳ, kết quả này vẫn được cải thiện hơn nhiều so với khoản lỗ 1.094 tỷ đồng của nửa đầu năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận lỗ sau thuế gần 958 tỷ đồng, trong khi doanh thu giảm 65% về còn 2.731 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 2.292 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao tại các dự án như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City, Palm City, Saigon Royal và các dự án BĐS trung tâm khác; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt 449 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tiếp tục đóng vai trò quan trọng với 3.916 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, bao gồm 2.184 tỷ đồng lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư, 346 tỷ đồng lãi tiền cho vay, 156 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng. Đáng chú ý, Novaland cũng ghi nhận 1.179 tỷ đồng lãi từ thoái vốn công ty con và công ty liên kết, đây là lãi từ thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Novaland giảm 3,3% so với đầu năm về còn 249.322 tỷ đồng, bao gồm 137.594 tỷ đồng hàng tồn kho, 56.499 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 34.713 tỷ đồng các khoản phải thu dài hạn, 3.435 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Novaland giảm nhẹ so với đầu năm về còn 205.462 tỷ đồng. Chiếm phần lớn cơ cấu nợ của Novaland là 74.230 tỷ đồng phải trả dài hạn khác, 30.108 tỷ đồng vay ngắn hạn, 28.836 tỷ đồng vay dài hạn.

Đọc tiếp