PG Bank báo lỗ 4,6 tỷ đồng trong quý 4/2023

NGÂN HÀNG Việt nAM
10:35 - 19/01/2024
PG Bank báo lỗ 4,6 tỷ đồng trong quý 4/2023
0:00 / 0:00
0:00
Theo giải trình của PG Bank, do chi phí thù lao cho cộng tác viên giới thiệu khách hàng vay vốn tăng trong khi chi phí huy động vẫn chưa giảm đã ăn mòn lên lợi nhuận của ngân hàng này.

Tại báo cáo tài chính quý 4/2023 của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển Việt Nam (PG Bank, Mã: PGB) ghi nhận, ngoại trừ khoản thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022 (YoY), đạt 347,8 tỷ đồng khi đẩy mạnh hoạt động cho vay.

Tất cả mảng kinh doanh còn lại của PG Bank đều ghi nhận kết quả lỗ lũy kế hoặc giảm sâu. Cụ thể, ngân hàng này lỗ 10,3 tỷ đồng từ hoạt động dịch vụ, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 25,9 tỷ đồng; lỗ 4 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối khiến PG Bank lỗ 4 tỷ, trong khi từng đem lại 17,2 tỷ đồng lãi vào quý 4/2022 và chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ 3,5 tỷ đồng, cao hơn mức thua lỗ 2,4 tỷ đồng vào năm ngoái.

Mảng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tuy vẫn có lãi hơn 10,8 tỷ đồng tuy nhiên so với cùng kỳ thì vẫn sụt giảm với hơn 80,4%. Kết quả, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đã giảm 20,7% so với cùng kỳ, còn 340,8 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động cũng chỉ giảm nhẹ, khiến lãi thuần từ hoạt động kinh doanh mất 49,2, còn 86,6 tỷ đồng.

Trong quý 4, PG Bank cũng đẩy mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên hơn 91,3 tỷ đồng, tăng 75,1% YoY. Do đó, ngân hàng này ghi nhận khoản lỗ trước thuế 4,6 tỷ đồng tại quý cuối năm 2023.

Theo giải trình của PG Bank, nguyên nhân khiến lợi nhuận quý 4/2023 suy giảm là do giảm lãi suất cho vay khách hàng theo chủ trương của Chính phủ trong khi chi phí huy động chưa giảm do có độ trễ và tăng trưởng tín dụng tập trung vào tháng cuối năm 2023.

Ngoài ra, PG Bank đã chi trả thù lao cho công tác viên giới thiệu khách hàng vay để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, khiến chi phí hoạt động dịch vụ tăng. Theo báo cáo tài chính, chi phí từ hoạt động dịch vụ của PG Bank vào năm 2023 đã tăng hơn 68%, lên 64,6 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí hoa hồng, môi giới (từ 4,1 tỷ đồng vào năm 2022 lên 28,7 tỷ đồng trong năm 2023).

Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng này đã giảm 22,8%, kéo theo lãi trước thuế giảm 29,7% còn 355 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy yếu trong những mảng kinh doanh ngoài lãi như dịch vụ, ngoại hối, chứng khoán và thu nhập khác.

Năm 2023, PG Bank đặt mục tiêu lãi trước thuế 530 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng này chỉ hoàn thành được 67% mục tiêu lợi nhuận của năm.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PG Bank mở rộng 13,3% so với thời điểm đầu năm, đạt 55.495 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng tới 21,6% do ngân hàng này đẩy mạnh cho vay vào dịp cuối năm. Tiền gửi khách hàng tăng 14,3% so với đầu năm, lên mức 35.730 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu của ngân hàng này cũng tăng nhanh trong quý 4, đạt 905 tỷ đồng vào cuối năm 2023, so với 796 tỷ đồng vào cuối quý 3. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu lại không đổi, vẫn ở mức 2,56% nhờ cho vay khách hàng tăng nhanh.

Tin liên quan

Đọc tiếp