PV Drilling thoát lỗ, báo lãi quý 2 cao nhất kể từ năm 2019

PVD Việt nAM
08:14 - 29/07/2023
Ảnh minh họa: PVD.
Ảnh minh họa: PVD.
0:00 / 0:00
0:00
Trong quý 2/2023, PV Drilling ghi nhận lãi sau thuế gần 155 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 74 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất của doanh nghiệp này trong vòng 18 quý kể từ đầu năm 2019.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 1.413 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá vốn giảm mạnh 24% xuống còn 1.054,5 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 358, tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 8,2% lên 25,4%.

Kỳ này, doanh thu tài chính của PVD giảm gần 85% xuống còn 4,4 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản chi phí lại tăng như: Chi phí tài chính tăng lên gần 79 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 85% (lên hơn 5 tỷ đồng) và 7% (lên hơn 139 tỷ đồng).

Tuy nhiên, công ty ghi nhận lãi liên doanh, liên kết tăng 41% so với cùng kỳ, đồng thời ghi nhận khoản lợi nhuận khác 54 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 15 tỷ đồng.

Kết quả sau khi khấu trừ các chi phí, PVD báo lãi sau thuế quý 2/2023 đạt 155 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 73,8 tỷ đồng. Đây là khoản lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp này trong vòng 18 quý kể từ đầu năm 2019.

Theo giải trình từ phía công ty, trong quý 2 này PV Drilling không phát sinh doanh thu giàn khoan thuê so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu các dịch vụ liên quan đến khoan cũng giảm do khối lượng công việc giảm. Ngược lại, doanh thu cho thuê giàn khoan tự nâng tăng do cải thiện hiệu suất và đơn giá tăng hơn 30% so với quý 2/2022.

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận một khoản thu nhập từ thoả thuận chấm dứt hợp đồng với khách hàng, cùng với tăng lãi liên doanh giúp lợi nhuận quý 2 tăng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, PV Drilling ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.637 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ giảm mạnh giá vốn, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp ghi nhận tăng mạnh lên mức 207,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 148,6 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông PV Drilling đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu hợp nhất đạt 5.400 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước và lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ vọng đạt 100 tỷ đồng (trong khi năm trước lỗ 155 tỷ đồng). Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, PVD đã đạt 49% mục tiêu doanh thu năm và vượt 107% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm ngày 30/6/2023, PVD ghi nhận tổng tài sản đạt 20.865,2 tỷ đồng, tăng nhẹ chưa đến 1% so với con số hồi đầu năm. Trong đó, công ty có 1.606 tỷ đồng tiền mặt và 150 tỷ đồng tương đương tiền. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 109%, lên 888 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16%, lên 2.512,5 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý 2/2023 là 906,8 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của PVD giảm nhẹ xuống còn 6.585 tỷ đồng. Riêng vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp còn 706,8 tỷ đồng và 2.847,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh lũy kế 6 tháng đầu năm nay của công ty đã cải thiện từ âm 359 tỷ đồng cùng kỳ năm trước thành dương 482 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp