PV Drilling vượt 3 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm

PVD Việt nAM
10:04 - 30/10/2023
Ảnh minh họa: PVD.
Ảnh minh họa: PVD.
0:00 / 0:00
0:00
So với kế hoạch lợi nhuận năm 2023 là 100 tỷ đồng, chỉ sau 9 tháng, với mức lãi sau thuế 343,9 tỷ đồng, PV Drilling đã vượt tới 243,9%, tương đương gấp hơn 3 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.

PV Drilling vượt 3 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) ghi nhận 1.381 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu từ cung cấp dịch vụ khoan đạt 943,6 tỷ đồng, chiếm 68%, doanh thu cung cấp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và dịch vụ các loại khác đạt 405 tỷ đồng, chiếm 29%, còn lại là từ doanh thu bán hàng hoá.

Giá vốn giảm được hơn 3% xuống còn 1.085,2 tỷ đồng giúp cho lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 295,9 tỷ đồng, tăng 152% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 9,4% lên 21,4%.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 43 tỷ đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay và lãi chênh lệch tỷ giá tăng. Mặt khác, chi phí tài chính tăng 53% lên 133,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đồng loạt tăng 33% và 23% lên 4,8 tỷ đồng và 114 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PV Drilling ghi nhận khoản thu nhập đến từ thoả thuận thuận chấm dứt hợp đồng với khách hàng trị giá 70 tỷ đồng nên khoản thu nhập khác lên đến hơn 79 tỷ đồng, tăng cao so với mức 3,5 triệu đồng của cùng kỳ năm 2022.

Sau khi khấu trừ thuế và các chi phí, PVD ghi nhận mức lãi sau thuế đạt 132,9 tỷ đồng, khả quan hơn so với mức lỗ gần 52 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, công ty ghi nhận mức doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 4.033 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ tình hình kinh doanh cải thiện, PVD đem về 343,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cách biệt xa mức lỗ 201,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Theo PV Drilling, hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của công ty ghi nhận nhiều kết quả khả quan do toàn bộ 6 giàn khoan hoạt động liên tục, hiệu suất sử dụng giàn khoan đạt 3,9 giàn, tăng 0,6 giàn so với cùng kỳ. Đồng thời, đơn giá cho thuê giàn cũng tăng 36% so với cùng kỳ.

Năm nay, PVD đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.400 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt 100 tỷ đồng. Sở dĩ công ty đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn như vậy là do cùng kỳ ghi nhận mức lỗ sau thuế gần 155 tỷ đồng.

Như vậy, với kết quả như trên, PV Drilling đã hoàn thành 75% mục tiêu doanh thu và vượt tới 243,9%, tương đương gấp hơn 3 lần mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của PVD tại thời điểm ngày 30/9/2023 đạt 21.499,4 tỷ đồng, tăng gần 4% so với con số đầu năm. Trong đó, tổng giá trị tiền mặt và các khoản tiền gửi có kỳ hạn đạt 3.146 tỷ đồng, tương đương gần 15% tổng giá trị tài sản.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.514 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 1.825 tỷ đồng với các khoản phải thu lớn từ PT Jimmulya (273 tỷ đồng), Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (226 tỷ đồng), PVEP POC (189 tỷ đồng)…

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của PV Drilling đạt 6.689 tỷ đồng, gần như tương đương thời điểm đầu năm nay. Trong đó, tổng nợ vay là 3.530 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay dài hạn với giá trị 2.864 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Quý đầu năm 2024, Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng, giảm 92% so với mức 11.917 tỷ đồng của quý cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân, doanh nghiệp này cho biết do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang xây dựng dở dang.
ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV OIL. Nguồn: Petrovietnam.

PV OIL: Theo đuổi mục tiêu niêm yết trên HoSE

Ban lãnh đạo PV OIL thông tin, dự kiến cuối năm 2024 công ty đặt mục tiêu xoá sạch lỗ luỹ kế và trong năm nay hoặc năm tới sẽ bỏ bớt điểm ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính, đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.