Quý 3, VietinBank báo lãi trước thuế 4.871 tỷ đồng

VIETINBANK NGÂN HÀNG
11:30 - 31/10/2023
Quý 3, VietinBank báo lãi trước thuế 4.871 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00
Tính chung 9 tháng, VietinBank dành 20.642 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 11%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt hơn 17.400 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.087 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.815 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.135 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

Lỗ từ mua bán chứng khoán kinh doanh và mua bán chứng khoán đầu tư giảm so với cùng kỳ, chỉ ghi nhận khoản lỗ lần lượt 20 tỷ đồng và 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ đến 136 tỷ đồng và 105 tỷ đồng.

Trong quý 3/2023, lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh của VietinBank giảm nhẹ, chủ yếu do chi phí tăng nhanh hơn tổng thu nhập. Trong kỳ, ngân hàng này cắt giảm gần 1.000 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Kết quả, trong quý 3/2023, VietinBank báo lãi trước thuế 4.871 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 3.895 tỷ đồng, tăng 17,2% so với quý 3/2022.

Tính chung 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của doanh nghiệp, nhưng các chỉ số trong báo cáo tài chính về hoạt động kinh doanh của ngân hàng VietinBank vẫn cho kết quả tích cực.

Thu nhập lãi thuần tăng 9,8% so với cùng kỳ, mang về hơn 38.500 tỷ đồng, lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng lần lượt 30% và 43%.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi hơn 200 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 80 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng, VietinBank dành 20.642 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 11%. Kết quả, Vietinbank báo lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đạt hơn 17.400 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Hội đồng quản trị VietinBank đã phê duyệt kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2023 là 22.500 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, nhà băng này thực hiện được hơn 77% kế hoạch lợi nhuận năm. Mức lợi nhuận trên cũng giúp nhà băng giữ vững vị trí Top 4 lợi nhuận ngành ngân hàng sau 9 tháng.

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của VietinBank tăng 4,4% đạt hơn 1,88 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng tăng 8,7% đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi của ngân hàng tăng 4,9% với 1,31 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tăng 76% với 247.168 tỷ đồng. Tiền gửi và vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giảm 80%, còn 21.577 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của VietinBank tăng gần 20% từ 15.801 tỷ đồng cuối năm trước lên 18.941 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023, đưa tỷ lệ nợ xấu tương ứng từ 1,24% lên 1,37%, vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung các ngân hàng hiện nay.

Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) giảm từ 7.305 tỷ đồng xuống 4.557 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng gấp ba lần so với hồi đầu năm, từ 2.261 tỷ đồng lên 7.320 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 13% lên 7.063 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm nhẹ từ 188% về 172%.

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.