Saigonbank đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 tăng nhẹ

NGÂN HÀNG Việt nAM
17:08 - 08/04/2024
Saigonbank đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 tăng nhẹ
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2023, Saigonbank ghi nhận nguồn thu lớn từ hoạt động kinh doanh nên lãi trước thuế tăng tới hơn 40,2%, tuy nhiên năm 2024 ngân hàng này lại đặt mục tiêu thận trọng hơn.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã: SGB), HĐQT ngân hàng này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 368 tỷ đồng, tăng gần 11% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Đến cuối năm 2024, tổng tài sản đạt 32.300 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Vốn huy động và dư nợ cho vay đạt lần lượt 27.300 tỷ đồng và 23.000 tỷ đồng, tăng 3% và 12,87% so với đầu năm. Nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%.

Ngoài ra, HĐQT Saigonbank cũng đặt mục tiêu hoàn thiện phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 20221-2025. Triển khai các giải pháp để thu hồi các khoản nợ tồn đọng nhằm tăng thu nhập, kiểm soát nợ xấu nội bảng, nợ xấu đã bán cho VAMC và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ theo quy định.

Tại diễn biến liên quan, trong năm 2024, Saigonbank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ tối đa thêm 308 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 10% cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

Hiện vốn điều lệ của Saigonbank là 3.080 tỷ đồng. Sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ lên 3.388 tỷ đồng.

Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Saigonbank mới tiếp tục tăng vốn điều lệ. Lần gần nhất là vào năm 2012 khi ngân hàng thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Từ đó đến nay, vốn điều lệ của Saigonbank giữ nguyên mức 3.080 tỷ đồng, ở nhóm thấp nhất trong các ngân hàng thương mại.

Về tình hình kinh doanh tại Saigonbank, năm 2023 lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh, trong khi chi phí hoạt động không thay đổi nhiều giúp lợi nhuận thuần của SaigonBank ghi nhận mức tăng 23,3%.

Trong khi đó, chi phí dự phòng tại Saigonbank chỉ nhích thêm 7,4% lên 268 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng này báo lãi trước thuế tăng 40,2%, đạt 332 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của SaigonBank mở rộng 13,7% so với đầu năm, đạt 31.501 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 6,7%, đạt 19.967 tỷ đồng; khoản tiền gửi cũng ghi nhận tăng trưởng 14,9% và số dư 23.557 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu của ngân hàng chỉ tăng nhẹ 1,7% so với đầu năm, giúp cho tỷ lệ nợ xấu tại Saigonbank giảm từ 2,1% xuống còn 2,01%, là mức thấp nhất kể từ quý 2/2022 đến hiện tại.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại Saigonbank sẽ được tổ chức vào ngày 25/4 tại Trung tâm Hội nghị 272 – Số 272 Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM.

Tin liên quan

Đọc tiếp