Tăng trích lập dự phòng, lợi nhuận MB quý 1 giảm 11%

NGÂN HÀNG Việt nAM
09:58 - 22/04/2024
Tăng trích lập dự phòng, lợi nhuận MB quý 1 giảm 11%
0:00 / 0:00
0:00
Trong bối cảnh nợ xấu đi lên, MB đã tăng trích lập dự phòng lên 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo lợi nhuận giảm trong quý 1/2024.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, Mã: MBB) ghi nhận, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng này đạt 9.062 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ quý 1/2023.

Ở chiều ngược lại, các hoạt động kinh doanh ngoài lãi như chứng khoán kinh doanh, dịch vụ, ngoại hối và chứng khoán đầu tư lại có sự tăng trưởng. Đặc biệt, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh cao gấp 26 lần so với cùng kỳ, đem về cho MB 965 tỷ đồng.

Các mảng khác như hoạt động dịch vụ tăng 37%, đạt 945 tỷ đồng nhờ thu từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ tăng trưởng 48%. Hoạt động ngoại hối tăng 24,5%, đạt 462 tỷ đồng và lãi từ chứng khoán đầu tư tăng 60,8%, đạt 217 tỷ đồng trong quý 1/2024.

Kết quả tổng thu nhập hoạt động của MB đã nhích nhẹ 0,7%, đạt 12.017 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 1,5% kéo theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 8.502 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7%.

Tuy nhiên, MB đã đẩy mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 46,4% so với cùng kỳ, ở mức 2.707 tỷ đồng. Do đó, MB lãi trước thuế đạt 5.795 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Show more

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của MB thu hẹp 4,7% so với hồi đầu năm, đạt 900.647 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 0,7%, lên 615.317 tỷ đồng. Ngược lại, số dư tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN), chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đều đi xuống.

Trong quý đầu năm, tiền gửi khách hàng tại MB đã giảm 1,5%, phát hành giấy tờ có giá giảm gần 19%.

Về chất lượng tài sản, trong quý 1, số dư nợ xấu tại MB đã tăng 56% lên 15.294 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng từ 2.889 tỷ đồng và cuối năm 2023 lên 6.048 tỷ đồng vào cuối quý 1/2024. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu của MB theo đó cũng tăng từ 1,6% lên 2,49%.

Tin liên quan

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.