Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế

DU LỊCH Huế
22:00 - 21/10/2022
Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế
0:00 / 0:00
0:00
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và nêu rõ quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Quỹ bảo tồn di sản Huế là quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ.

Qũy hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Thực hiện chế độ báo cáo, kế toán theo quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan; chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nguồn tài chính của Quỹ gồm nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nguồn đóng góp, viện trợ và tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm tự nguyện hoặc tài trợ có mục đích,các nguồn hợp pháp khác.

Quỹ được chi dùng thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế do Nhà nước quản lý và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách Nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ; thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế không do Nhà nước quản lý; thực hiện các công trình, hạng mục trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế cụ thể theo yêu cầu của bên tài trợ.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Rồng Komodo có nguồn gốc từ Australia. Ảnh: Sergey Uryadnikov

Lạc vào đảo rồng tại Indonesia

Từ châu Âu đến châu Á, rồng là một trong những huyền thoại phổ biến nhất, tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh, điềm lành hay thậm chí cả cái ác. Tuy nhiên, đối với người dân bản địa ở đảo Komodo, Indonesia, rồng lại là sinh vật thực sự tồn tại.