Thanh tra việc cổ phần hóa tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC

TTCP DIC Corp
20:30 - 28/02/2023
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố Quyết định. Ảnh: TTCP
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố Quyết định. Ảnh: TTCP
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 27/2, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2023, trong đó có việc thanh tra chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển DIC.

Đoàn Thanh tra gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Đức Hương, Phó Cục trưởng Cục giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực III (Cục III) làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch thanh tra được Tổng Thanh tra Chính Phủ phê duyệt.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ Đặng Công Huẩn cho biết, đây là cuộc thanh tra thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Ông yêu cầu đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phân công cán bộ hợp lý, tránh làm ảnh hướng đến hoạt động bình thường của đơn vị; làm việc một cách minh bạch, công khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung được phê duyệt, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc, tổ chức hoạt động đoàn thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban quản lý vốn cùng các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu, đồng thời, cử cán bộ làm đầu mối, phối hợp làm việc với Đoàn Thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước nhất trí với quyết định của Thanh tra Chính Phủ, đồng thời cho biết sẵn sàng cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết cho Đoàn Thanh tra và cử cán bộ phối hợp làm việc bảo đảm theo đúng quy định.

Đọc tiếp