Thêm công cụ hỗ trợ thẩm định và đánh giá hiệu quả dự án FDI

FDI thẩm định
11:42 - 25/05/2024
Công trình hai bộ tiêu chí về FDI đã nhận được quan tâm và hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT).
Công trình hai bộ tiêu chí về FDI đã nhận được quan tâm và hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT).
0:00 / 0:00
0:00
Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế (ISC) vừa công bố Bộ tiêu chí về thẩm định dự án đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh và Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh vào  ngày 23/5.

Theo đó, Bộ tiêu chí thẩm định dự án FDI sẽ hỗ trợ cho các địa phương trong các công tác rà soát, xử lý lựa chọn dự án đầu tư, rút ngắn thời gian thẩm định và trả lời nhà đầu tư nước ngoài (FDI) khi xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bộ thẩm định này có mười tiêu chí. Trong đó, tám tiêu chí mang tính chất sàng lọc dự án, chỉ ra các quy định pháp luật liên quan đến thẩm định dự án FDI tại Việt Nam như: Hồ sơ và tư cách pháp lý của nhà đầu tư, ngành nghề/lĩnh vực đầu tư, phù hợp với quy hoạch, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, bảo đảm năng lực tài chính, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả sử dụng lao động, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Hai tiêu chí còn lại chỉ ra các quy định về ưu đãi đầu tư, đặc biệt đối với các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, có sức lan tỏa lớn.

Mỗi tiêu chí bao hàm các nội dung: Tên tiêu chí, yêu cầu cần đáp ứng được quy định trong các văn bản pháp quy, hướng dẫn xử lý khi hồ sơ để đáp ứng yêu cầu (tiếp tục thẩm định hoặc lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn) hoặc không đáp ứng yêu cầu (trả lại hồ sơ, dừng thẩm định, yêu cầu bổ sung chỉnh sửa hồ sơ).

Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả FDI trên địa bàn tỉnh cung cấp công cụ để các cơ quan chức năng giám sát, đánh giá đúng vị trí, vai trò và đóng góp của khu vực FDI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đối với địa phương. Bộ này gồm 36 tiêu chí và chia thành 7 nhóm:

Nhóm thu hút FDI gồm tiêu chí về vốn đăng ký mới và quy mô dự án.

Nhóm sử dụng FDI gồm các tiêu chí về vốn thực hiện trong kỳ báo cáo, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện, số dự án FDI đã đi vào kinh doanh, số dự án phải xem xét chấm dứt hoạt động và bị giải thể trước thời hạn.

Nhóm hiệu quả kinh tế gồm các tiêu chí đóng góp của khu vực FDI vào tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả sử dụng lao động, hiệu quả kinh doanh, nộp ngân sách nhà nước, xuất khẩu, nhập khẩu, tác động lan tỏa, tỷ lệ nội địa hóa.

Nhóm về hiệu quả xã hội gồm các tiêu chí về việc làm, thu nhập bình quân của người lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo, bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới, sử dụng lao động là người khuyết tật, phát triển tổ chức đảng và công đoàn trong doanh nghiệp.

Nhóm về bảo vệ môi trường gồm các tiêu chí về kiểm soát khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, quản lý môi trường, chấp hành Luật Bảo vệ môi trường.

Nhóm công nghệ và quản lý gồm các tiêu chí về ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, quản lý chất lượng, đổi mới sáng tạo.

Nhóm đảm bảo an ninh gồm tiêu chí đánh giá ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh; đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy; vi phạm về chuyển giá, trốn thuế, an ninh chính trị xã hội...

Các tiêu chí được xác định trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xuất phát từ nhu cầu thực tế, kết hợp với tham vấn chuyên gia.


Ảnh tác giả

TS. Ngô Công Thành
Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện Nghiên cứu quốc tế ISC

Đánh giá về công cụ này, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, việc ban hành "Bộ tiêu chí thẩm định đầu tư FDI” mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước và lãnh đạo tỉnh trong việc quyết định đầu tư, góp phần thu hút và quản lý hiệu quả các dự án FDI.

Được thiết kế dưới dạng cẩm nang tra cứu, dễ sử dụng, giúp rút ngắn được thời gian xem xét ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án, đảm bảo thời hạn 35 ngày theo quy định.

Ông Ngô Công Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên ISC cho biết thêm, ngoài những mục đích trên, trước mắt công cụ này phục vụ ngay công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác FDI đến năm 203cho các địa phương.

Tin liên quan

Đọc tiếp