Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đạt 52,8% dự toán năm

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
10:25 - 29/05/2024
Thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đạt 52,8% dự toán năm
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê (GSO) công bố sáng 29/5, thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách Nhà nước ước tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đó, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 5/2024 ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán năm và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 5/2024 ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán năm và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 5/2024 ước đạt 5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán năm và giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 5/2024 ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 116,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Theo GSO, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 5/2024 ước đạt 140,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 656,7 nghìn tỷ đồng, bằng 31% dự toán năm và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 460,5 nghìn tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Chi đầu tư phát triển 5 tháng đầu năm đạt 148,3 nghìn tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán năm và giảm 5,6% so với cùng kỳ.

Chi trả nợ lãi 5 tháng đầu năm đạt 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42,5% dự toán năm và tăng 10,1% so với cùng kỳ,

Đọc tiếp