Thu ngân sách Nhà nước tăng 10,4% trong 2 tháng đầu năm

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
14:00 - 29/02/2024
Thu ngân sách Nhà nước tăng 10,4% trong 2 tháng đầu năm
0:00 / 0:00
0:00
Theo GSO, thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm 2024 ước tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo thông tin vừa được Tổng cục Thống kê (GS0) công bố vào sáng 29/2/2024, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 2/2024 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm 2024 đạt 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5% dự toán năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Trong đó, thu nội địa tháng 2/2024 ước đạt 113,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2024 đạt 355,8 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm và tăng 14,6% YoY.

Thu từ dầu thô tháng 2/2024 ước đạt 4,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2024 đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% dự toán năm và giảm 2,6% YoY.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 02/2024 ước đạt 14,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2024 đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán năm và giảm 18,4% YoY.

Về chi ngân sách Nhà nước, tháng 2/2024 ước đạt 117,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2024 ước đạt 260,7 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán năm và tăng 7,7% YoY.

Trong đó, chi thường xuyên hai tháng đầu năm 2024 đạt 175 nghìn tỷ đồng, bằng 13,9% dự toán năm và tăng 2,3% YoY.

Chi đầu tư phát triển đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% dự toán năm và tăng 21,8% YoY. Chi trả nợ lãi 25,7 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm và tăng 18,8% YoY.

"Thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm 2024 ước tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định", Tổng cục Thống kê cho hay.

Đọc tiếp