Thủy sản Minh Phú lại có quý bị lỗ trong năm 2023

MPC Tôm
12:20 - 31/10/2023
Thủy sản Minh Phú lại có quý bị lỗ trong năm 2023
0:00 / 0:00
0:00
Sau sự phục hồi của quý 2/2023 với kết quả lãi 61 tỷ đồng, Thủy sản Minh Phú tiếp tục có quý lỗ tiếp theo trong năm 2023 với âm 11,9 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC), quý 3/2023 doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.993 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm 38%, còn đạt 2.671 tỷ đồng. Kéo theo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp chỉ còn 321 tỷ đồng, tương ứng giảm 59%.

Doanh thu tài chính trong quý của doanh nghiệp cũng giảm 38%, còn 21 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 13%, còn 76,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 35%, còn 204 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng lên mức 75,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Các yếu tố trên đã góp phần đưa lợi nhuận trước thuế của MPC âm 11,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp đạt 365,1 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế âm 26 tỷ đồng.

Theo MPC, lợi nhuận sụt giảm trong quý ngoài do doanh thu bán hàng sụt giảm còn do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con chưa có hiệu quả, bao gồm công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An, công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang và công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú Ninh Thuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của MPC đạt 7.465 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế âm 45,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 114,1 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của MPC đến ngày 30/9 đạt 10.973 tỷ đồng, tăng 3% so với mức 10.637 tỷ đồng tại ngày đầu năm 2023. Khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống của doanh nghiệp ghi nhận giảm từ 610 tỷ đồng còn 131 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên 3 tháng lại tăng từ 46,5 tỷ đồng lên 122,9 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của MPC tăng thêm 594 tỷ đồng, lên mức 5.735,8 tỷ đồng. Biến động lớn từ thành phẩm hàng hóa khi tăng từ 4.823 tỷ đồng lên 5.340 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, nợ của MPC ở mức 4.915 tỷ đồng, tăng 8% so với ngày đầu năm. Trong đó, vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn tăng từ 3.784 tỷ đồng lên 4.079 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng từ 132 tỷ đồng lên 212 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng thêm 16%, lên mức 500 tỷ đồng. Phải trả ngắn hạn khác cũng tăng 50%, đạt 81 tỷ đồng.

Khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước lại giảm từ 41 tỷ đồng còn 19,8 tỷ đồng; phải trả người lao động giảm từ 113 tỷ đồng còn 80,3 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Việt Nam hút 9,27 tỷ USD vốn FDI 4 tháng đầu năm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 4 tháng đầu năm trong 5 năm qua.
Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng trong quý 1/2024

Quý đầu năm 2024, Vinhomes báo lãi 884 tỷ đồng, giảm 92% so với mức 11.917 tỷ đồng của quý cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân, doanh nghiệp này cho biết do chưa đến kỳ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cho các sản phẩm đang xây dựng dở dang.
ĐHĐCĐ thường niên 2024 của PV OIL. Nguồn: Petrovietnam.

PV OIL: Theo đuổi mục tiêu niêm yết trên HoSE

Ban lãnh đạo PV OIL thông tin, dự kiến cuối năm 2024 công ty đặt mục tiêu xoá sạch lỗ luỹ kế và trong năm nay hoặc năm tới sẽ bỏ bớt điểm ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính, đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.