Tín dụng tại BVBank tăng trưởng âm trong quý 1

NGÂN HÀNG Việt nAM
10:08 - 02/05/2024
Tín dụng tại BVBank tăng trưởng âm trong quý 1
0:00 / 0:00
0:00
Sau quý 1/2024, tín dụng BVBank tăng trưởng âm 1% so với cùng kỳ năm trước, còn 57.095 tỷ đồng cho vay khách hàng. Tổng tài sản thu hẹp 4% so với đầu năm 2024.

BCTC hợp nhất quý 1/2024 tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã: BVB) ghi nhận, nguồn thu nhập chính của ngân hàng này là lãi thuần tăng trưởng tới 65% so với cùng kỳ năm trước (YoY), thu được 472 tỷ đồng.

Tại các khoản thu ngoài lãi, chỉ hoạt động kinh doanh ngoại hối là thu được gần 19 tỷ đồng, tăng 76% YoY trong khi các hoạt động khác lại ghi nhận sụt giảm như lãi từ dịch vụ giảm nhẹ 1% YoY, còn 21 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư và lãi từ hoạt động khác giảm lần lượt 18% và 76% so với quý 1/2023, còn 16 tỷ đồng và hơn 5 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của BVBank tăng 21% YoY lên 357 tỷ đồng, đồng thời ngân hàng này cũng trích lập dự phòng rủi ro hơn 106 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Sau 3 tháng, tín dụng BVBank tăng trưởng âm 1% so với cùng kỳ, đạt 57.095 tỷ đồng cho vay khách hàng. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng tăng 4% YoY, lên 59.662 tỷ đồng.

Tuy vậy BVBank vẫn lãi trước thuế hơn 69 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần cùng kỳ. Nếu so với mục tiêu lãi trước thuế 200 tỷ đồng đề ra cho cả năm, BVBank đã thực hiện được 35% kế hoạch năm sau quý 1.

Tại ngày 31/12/2024, tổng tài sản của ngân hàng thu hẹp 4% so với đầu năm 2024, chỉ còn 83.956 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của BVBank đến hết quý 1/2024 là 2.231 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) và nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng lần lượt 22% và 28%, lên 381 tỷ đồng và 1.291 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ mức 3,31% đầu năm lên 3,91%.

Tin liên quan

Đọc tiếp