Traphaco lãi hơn 70 tỷ đồng quý 3, giảm nhẹ so với cùng kỳ

Traphaco dược phẩm
16:41 - 01/11/2023
Traphaco lãi hơn 70 tỷ đồng quý 3, giảm nhẹ so với cùng kỳ
0:00 / 0:00
0:00
Quý 3/2023, Traphaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 70 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, đây là quý thứ tư liên tiếp 'ông lớn' ngành dược phẩm này ghi nhận chỉ số lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ. 

Tại báo cáo tài chính quý 3/2023, CTCP Traphaco (HoSE: TRA) ghi nhận doanh thu thuần 576 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn tăng 5% lên 277 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 12% về còn gần 299 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 2 lần cùng kỳ lên 9,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng mạnh từ 395 triệu đồng lên 2,1 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng từ 254 triệu đồng lên gần 1,6 tỷ đồng. Ngược lại, công ty tiết giảm 13% chi phí bán hàng về còn 154 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, Traphaco báo lãi sau thuế quý 3/2023 hơn 70 tỷ đồng, giảm hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Traphaco đạt 1.712 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 229 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2023, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 326 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,4% và 11,2% so với thực hiện năm 2022. Hết 9 tháng, công ty đã hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu và 70,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Traphaco tăng 10% so với đầu năm lên 2.001 tỷ đồng, bao gồm 427 tỷ đồng hàng tồn kho (giảm 11%), 423 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn (tăng 31%), 301 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền (tăng 71%), 241 tỷ đồng khoản phải thu (tăng 19%)…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, cuối quý 3, tổng nợ phải trả của Traphaco tăng 6% lên 463 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm 69% xuống 57 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn tăng 79% lên gần 93 tỷ đồng.

Đặc biệt, nợ vay tài chính của Traphaco đã tăng gấp 3,6 lần từ 40 tỷ đồng lên gần 143 tỷ đồng, với khoản vay 3 ngân hàng gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng TMCP Quân đội và Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam. Chính việc phát sinh những khoản vay này đã khiến chi phí lãi vay quý 3 của Traphaco tăng vọt so với cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu của Traphaco tại ngày 30/9/2023 đạt gần 1.538 tỷ đồng, tăng 11% so với con số đầu năm.

Tin liên quan

Đọc tiếp