Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD hàng hóa trong quý 1/2024

Thương Mại Quý 1/2024
17:51 - 29/03/2024
Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD hàng hóa trong quý 1/2024
0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo của GSO công bố ngày 29/3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1/2024 của Việt Nam đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Quý 1/2024, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đạt 93,06 tỷ USD, tăng 17%; nhập khẩu hàng hóa đạt 84,98 tỷ USD, tăng 13,9%. Việt Nam ghi nhận xuất siêu 8,08 tỷ USD hàng hóa trong quý 1/2024.

Về xuất khẩu, quý 1/2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khu vực kinh tế trong nước đạt 25,21 tỷ USD, tăng 26,2%, chiếm 27,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý. Xuất khẩu hàng hóa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 67,85 tỷ USD, tăng 13,9%, chiếm 72,9%.

Trong quý 1/2024, Việt Nam có 16 mặt hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên với 76,4 tỷ USD, tương ứng chiếm 82% tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, có 4 mặt hàng đạt ngạch có kim ngạch từ 5 tỷ USD trở lên, các mặt hàng này thuộc nhóm điện tử và dệt may.

Cụ thể, máy vi tính, điện tử và linh kiện đạt 15,6 tỷ USD, tăng 30%; điện thoại và linh kiện đạt 14,7 tỷ USD, tăng 9,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 10,8 tỷ USD, tăng 10,2% và dệt may đạt 7,7 tỷ USD.

Trong nhóm nông, thủy sản, có 4 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch tỷ USD. Cà phê có kim ngạch cao nhất trong nhóm này với 1,89 tỷ USD; đứng sau là thủy sản đạt 1,86 tỷ USD, gạo đạt 1,37 tỷ USD, rau quả đạt 1,22 tỷ USD.

Trong 34 mặt hàng xuất khẩu chính, Việt Nam có 7 mặt hàng giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận có mức giảm thấp nhất với -20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 695 triệu USD; tiếp đến là clinker và xi măng giảm 11%, đạt 298 triệu USD; kim loại thường khác và sản phẩm giảm 7%, đạt 973 triệu USD…

Ngược lại, có 27 mặt hàng tăng trưởng dương về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm từ chất dẻo tăng tới 131%, lên mức 2,6 tỷ USD;đứng sau là máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 69%, đạt 2,1 tỷ USD…

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý 1/2024, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,18 tỷ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 82,02 tỷ USD, chiếm 88,1%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 8 tỷ USD, chiếm 8,6%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 1,86 tỷ USD, chiếm 2%.

Về nhập khẩu, quý 1/2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa khu vực kinh tế trong nước đạt 29,7 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 55,28 tỷ USD, tăng 13,6%.

Việt Nam nhập khẩu 37 mặt hàng từ thế giới trong quý. Trong đó có 17 mặt hàng đạt kim ngạch tỷ USD, với tổng 64,6 tỷ USD, tương ứng chiếm 76% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của thế giới.

Máy vi tính, điện tử và linh kiện đạt 23,9 tỷ USD, tăng 23%, là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất trong quý. Đứng sau là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 10,3 tỷ USD, tăng 12%; vải đạt 3,06 tỷ USD, tăng 2%; sắt thép đạt 2,9 tỷ USD, tăng 31%...

Trong nhóm nông nghiệp, Việt Nam còn nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt trị giá 1,24 tỷ USD, đây cũng là mặt hàng duy nhất trong nhóm này có kim ngạch tỷ USD.

Trong 37 mặt hàng nhập khẩu, có 7 mặt hàng có trị giá thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Sữa và sản phẩm sữa có mức giảm lớn nhất với -25%, còn đạt 236 triệu USD; tiếp đến là ô tô giảm 20%, đạt 1,5 tỷ USD; thủy sản giảm 3,9%, đạt 636 triệu USD…

Ngược lại, 30 mặt hàng tăng trị giá so với cùng kỳ năm trước. Quặng và khoáng sản khác tăng cao nhất với +67%, phân bón tăng 54%...

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu quý 1/2024, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 79,9 tỷ USD, chiếm 94%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46,3%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,7%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 5,08 tỷ USD, chiếm 6%.

Tin liên quan

Đọc tiếp