Vietbank chuẩn bị tăng vốn điều lệ sau 3 năm

NGÂN HÀNG Việt nAM
09:54 - 12/04/2024
Vietbank chuẩn bị tăng vốn điều lệ sau 3 năm
0:00 / 0:00
0:00
Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB), HĐQT ngân hàng này dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh, tăng vốn điều lệ, chia cổ tức và tiếp tục niêm yết lên sàn HOSE.

Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 7.225 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2023 tại Vietbank là 647 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ và cộng dồn với lợi nhuận chưa phân phối các năm trước, ngân hàng này có hơn 1.593 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

HĐQT Vietbank dự kiến sẽ dùng gần 1.445 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, còn lại 148 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại. Cụ thể, Vietbank dự kiến tiếp tục triển khai phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (đã được NHNN phê duyệt) với tổng số tiền tăng thêm là 1.003 tỷ đồng.

Đến hiện tại, ngân hàng này đã hoàn tất chào bán hơn 100,3 triệu cổ phiếu và đang thực hiện các thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận sửa đổi giấy phép. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý 2 - 3/2024.

Trong năm 2024, Vietbank dự kiến phát hành gần 144,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 25%. Tổng mệnh giá phát hành tương ứng gần 1.445 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế lũy kế để lại đến 31/12/2023. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 3 - 4/2024.

Số vốn tăng thêm từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024 dự kiến được sử dụng cho việc đầu tư tài sản, bổ sung nguồn vốn để phát triển, mở rộng mạng lưới hoạt động, bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động.

Vốn điều lệ hiện tại của Vietbank là 4.777 tỷ đồng, nếu hoàn tất thủ tục chỉnh sửa giấy phép vốn điều lệ và phát hành thành công cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ ngân hàng này sẽ tăng lên mức gần 7.225 tỷ đồng. Nếu kế hoạch thành công, Vietbank sẽ chính thức tăng vốn kể từ năm 2021.

Tiếp tục mục tiêu niêm yết lên sàn HOSE

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Vietbank đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu VBB lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi.

Căn cứ vào hoạt động kinh doanh năm 2021, 2022 và phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, Vietbank đã đáp ứng được các điều kiện về kết quả kinh doanh, chỉ số tài chính và quản trị điều hành.

Tuy nhiên, năm 2023, bối cảnh thị trường trong nước có biến động và các sự kiện như FLC, SCB, Vạn Thịnh Phát… tạo ra thách thức. Trong bối cảnh đó, nếu niêm yết cổ phiếu sẽ không phản ánh đúng giá trị và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Vì vậy, Vietbank chưa thực hiện niêm yết trong năm 2023.

Do đó, ngân hàng tiếp tục trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE khi điều kiện thị trường thuận lợi.

Hướng đến kế hoạch lãi 1.600 tỷ đồng vào năm 2025

Tại tờ trình về kế hoạch kinh doanh, HĐQT Vietbank đề ra 2 kế hoạch kinh doanh cho năm 2024 với mục tiêu cơ sở và mục tiêu phấn đấu.

Tại mục tiêu cơ sở, ngân hàng này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 950 tỷ đồng, tăng 17% so với kết quả 2023. Tổng tài sản tăng 5% so với đầu năm lên mức 145.000 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng (gồm giấy tờ có giá) tăng 8% lên 110.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay tăng 11% lên mức 90.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2,5%.

mục tiêu phấn đấu, Vietbank dự kiến lợi nhuận trước thuế tăng 29% lên mức 1.050 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng và dư nợ tín dụng tăng trưởng lần lượt 14% và 18%, lên mức 118.000 tỷ đồng và 95.000 tỷ đồng.

Định hướng xa hơn, Vietbank đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 1.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản tăng lên 170.000 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 là 135.000 tỷ đồng và dư nợ tín dụng là 110.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ muốn tăng lên 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ ROE cố gắng nâng lên trên 11%.

ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Vietbank được dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2024 bằng hình thức trực tuyến.

Tin liên quan

Đọc tiếp

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

MBS Research gọi tên cổ phiếu HDB

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới nhất, MBS Research lựa chọn cổ phiếu HDB khi đây là một trong những ngân hàng duy trì được chất lượng tài sản, nhưng vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với toàn ngành.