Vietcombank: Giữ vững ngôi vương lợi nhuận ngành, một chỉ tiêu nợ tăng 6 lần

VIETCOMBANK NGÂN HÀNG
11:22 - 30/04/2023
Ảnh: Quách Sơn
Ảnh: Quách Sơn
0:00 / 0:00
0:00
Vietcombank tiếp tục giữ vị trí quán quân về lợi nhuận ngành với lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ dưới tiêu chuẩn của ngân hàng này bất ngờ vọt lên gấp 6 lần so với thời điểm đầu năm.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) công bố báo cáo tài chính quý 1/2023 ghi nhận thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 18,6% lên 14.203 tỷ đồng.

Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 12,1% so với cùng kỳ, đạt 1.706 tỷ đồng. Lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng lần lượt 81% và 61% so với quý 1/2022 lên 30 tỷ đồng và 40 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác cũng mang về cho ngân hàng 1.083 tỷ đồng lãi thuần, tăng mạnh 123%.

Trong khi đó, hoạt động dịch vụ đi lùi so với cùng kỳ khi lãi thuần giảm 46% xuống còn hơn 1.450 tỷ đồng.

Trong kỳ, Vietcombank ghi nhận chi phí hoạt động tăng 17% lên hơn 5.274 tỷ đồng, do tăng chi phí cho nhân viên và chi phí quản lý công vụ.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 8%, đạt gần 13.243 tỷ đồng. Thêm vào đó, ngân hàng dành ra gần 2.022 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước

Theo đó, quý đầu năm 2023, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng gần 13% cùng kỳ năm trước, đạt 11.221 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch 43.000 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm, Vietcombank đã thực hiện được 26% sau quý đầu tiên. Đồng thời, với kết quả này, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí quán quân về lợi nhuận ngành ngân hàng

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến 31/3/2023, tổng tài sản ngân hàng đạt trên 1,48 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm trước. Cho vay khách hàng tăng 2,5% lên 1,17 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 3,1%, đạt 1,28 triệu tỷ đồng.

Về dư nợ cho vay, số dư nợ xấu tăng 27% lên hơn 9.900 tỷ đồng, trong đó dư nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 508% từ 414 tỷ đồng lên 2.523 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 25% từ 782 tỷ đồng lên 980 tỷ đồng; nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm nhẹ 6.439 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,68% lên 0,85%.

Thông tin về kết quả kinh doanh quý 1/2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vừa qua, ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT cho biết, VCB xác định 2023 là năm có rất nhiều thách thức từ bối cảnh trong nước lẫn quốc tế, nhưng trong quý 1, kết quả kinh doanh của ngân hàng vẫn khả quan. Nợ xấu tăng nhưng được dự báo trước và ngân hàng đã có biện pháp quản lý phù hợp.

Cũng tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cổ đông Vietcombank đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 với các chỉ tiêu chính như lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 15% so với năm 2022, dự kiến đạt gần 43.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng 9%. Dư nợ tín dụng tăng tối đa 14%. Huy động vốn tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ cho vay/huy động (LDR) không cao hơn mức thực hiện năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%

Giai đoạn 2023 – 2028, Vietcombank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng dự kiến từ 12 - 14%/năm; tăng trưởng tổng tài sản đạt 9 - 10%/năm; tăng trưởng huy động vốn từ 10 - 11%/năm.

Đọc tiếp