Xuất khẩu sang ASEAN tăng gần 9% trong 2 tháng đầu năm 2024

Thương Mại asean
06:15 - 01/03/2024
0:00 / 0:00
0:00
Hai tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN đạt 5,5 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2023, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (GSO). 

Theo GSO, 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang 6 thị trường lớn nhất đạt 46,7 tỷ USD, chiếm 78% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Mỹ vẫn là khách hàng lớn nhất với 17,4 tỷ USD, đây cũng là thị trường xuất khẩu duy nhất của Việt Nam có kim ngạch đạt từ 10 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm 2024. So với cùng kỳ năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ ghi nhận tăng 33,7%.

Đứng sau là Trung Quốc với 8,1 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023; Hàn Quốc với 4 tỷ USD, tăng 4,3%; EU đạt 7,7 tỷ USD, tăng 8,7%; Nhật Bản đạt 4 tỷ USD, tăng 19,6%. Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang ASEAN đạt 5,5 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ 6 thị trường lớn nhất trong 2 tháng đầu năm 2024 đạt 43,3 tỷ USD, chiếm 79% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với 20,9 tỷ USD và là thị trường duy nhất có kim ngạch nhập khẩu trên 10 tỷ USD.

Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc đạt 7,7 tỷ USD, giảm 0,1%. Ngược lại, hàng hóa nhập khẩu từ ASEAN ghi nhận tăng 2,2%, lên mức 6,5 tỷ USD; nhập khẩu từ EU tăng 14,7%, đạt 2,4 tỷ USD; từ Nhật Bản tăng 0,7%, đạt 3,6 tỷ USD.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất siêu hàng hóa sang Mỹ ước đạt 15,2 tỷ USD tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 13,9%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,2 tỷ USD).

Việt Nam ghi nhận nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc 12,8 tỷ USD, tăng 98,2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 3,7 tỷ USD, giảm 4,3%; nhập siêu từ ASEAN 1 tỷ USD, giảm 21,9%.

Tin liên quan

Đọc tiếp