Apax Holdings lỗ kỷ lục năm 2022, điều chỉnh giảm hơn 90% lợi nhuận năm 2021

Apax Holdings DOANH NGHIỆP
10:48 - 16/02/2023
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT Apax Holdings.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT Apax Holdings.
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2022, Apax Holdings lỗ kỷ lục 87 tỷ đồng, phần nào do chi phí lãi vay tăng mạnh. Đáng chú ý là việc công ty điều chỉnh kết quả kinh doanh của năm 2021.

Sau 2 lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) nhắc nhở, CTCP Apax Holdings (mã IBC) đã có công bố báo cáo tài chính quý 4/2022, ghi nhận một trong những quý ảm đạm nhất từ khi niêm yết.

Trong quý 4, IBC ghi nhận doanh thu thuần âm 45 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái đạt 352 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn bán hàng cũng âm 81 tỷ đồng nên công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp 36 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính âm 42 tỷ đồng còn chi phí bán hàng cũng âm 85 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2021, 2 chỉ số này là 170 tỷ đồng và 65 tỷ đồng.

Chi phí tài chính tăng gấp đôi so với cùng kỳ, lên mức 89 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 35 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận). Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 78% lên 80 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 111 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi sau 118 tỷ đồng. Đây cũng là mức lỗ kỷ lục trong lịch sử hoạt động của IBC.

Một loạt chỉ tiêu âm bất thường nhưng công ty không đưa ra thuyết minh hay giải trình cụ thể.

Lũy kế cả năm 2022, IBC mang về tổng doanh thu 1.336 tỷ đồng, tăng 35% so với kết quả 2021. Tuy nhiên, nhiều khoản chi phí tăng mạnh như chi phí tài chính tăng gấp 2 lần lên 204 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 133% lên 200 tỷ đồng, chi phí khác tăng gấp 2 lần lên 32 tỷ đồng.

Kết quả, công ty lỗ sau thuế 81 tỷ đồng, so với năm 2021 lãi 6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ âm 86 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 11 tỷ đồng.

Đáng chú ý, không chỉ công bố lỗ lớn năm 2022, Apax Holdings còn điều chỉnh giảm mạnh kết quả kinh doanh của năm 2021. Theo số liệu từ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 thì doanh thu của IBC là 1.734 tỷ đồng, tuy nhiên tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, chỉ số này được điều chỉnh về 989 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cũng được điều chỉnh từ 96 tỷ đồng về chỉ còn 6 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, Apax Holdings có tổng tài sản đạt 4.596 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền chiếm 737 tỷ đồng, chứng khoán kinh doanh 100 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khác tăng vọt từ 878 tỷ đồng lên 1.275 tỷ đồng, phải thu dài hạn khác tăng từ 98 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng; tuy nhiên công ty cũng không thuyết minh rõ.

Nợ phải trả của công ty là 3.076 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nguồn vốn. So với đầu năm, các khoản nợ không có nhiều thay đổi. Nợ vay ngắn hạn chiếm 617 tỷ đồng còn nợ vay dài hạn chiếm 1.298 tỷ đồng. Trong năm 2022, công ty phải trả 161 tỷ đồng lãi vay, gấp 2,3 lần so với năm trước (48 tỷ đồng).

Những khó khăn của Apax Holdings phần nào được phản ánh trước qua đà lao dốc của cổ phiếu IBC trong tháng 11 và 12/2022. Với chuỗi cả chục phiên sàn liên tiếp, IBC từ mức xấp xỉ 20.000 đồng/cp đã rơi về còn 2.600 đồng ở thời điểm hiện tại.

Apax Holdings có vốn điều lệ hơn 830 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đầu tư tài chính dài hạn, dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn xúc tiến thương mại.

Apax English - công ty con của Apax Holdings thông báo tái cấu trúc hệ thống kể từ ngày 25/11. Động thái này diễn ra sau khi hàng loạt trung tâm Anh ngữ Apax Leaders bị giáo viên tố nợ lương, phụ huynh đòi tiền.

Ngoài Apax English, Apax Holdings còn sở hữu hai công ty con khác là CTCP Phát triển Igarten và CTCP Trường liên cấp Firbank Australia.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Apax Holdings.

Tin liên quan

Đọc tiếp