Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán thuốc, vật tư mua từ nguồn ngân sách

Y Tế Bộ Y Tế
18:42 - 11/10/2023
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ ngành hướng dẫn áp dụng Nghị quyết số 129/NQ-CP liên quan đến bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 129/NQ-CP về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch Covid-19 sang nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh.

Nghị quyết 129 của Chính phủ cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được sử dụng thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch Covid-19 nhưng chưa sử dụng hết để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế tối đa lãng phí.

Các cơ sở khám chữa bệnh chủ động rà soát lại số lượng thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua nhưng chưa sử dụng hết từ nguồn ngân sách Nhà nước kể trên để ưu tiên phục vụ công tác chống dịch, dự phòng chống dịch và điều chuyển sử dụng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thanh, quyết toán theo quy định và nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền thu được.

Đồng thời chỉ đạo Sở Y tế, cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện liên quan đến giá, thanh quyết toán, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện nghị quyết này.

Ngày 21/9/2023, Bộ Y tế đã có Công văn số 6037/BYT- KHTC về việc triển khai Nghị quyết số 129/NQ-CP của Chính phủ.

Để làm rõ thêm việc áp dụng liên quan đến bảo hiểm y tế, Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh về việc thanh quyết toán đối với thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cho phòng chống dịch Covid-19 khi sử dụng cho khám, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Theo đó, cơ sở khám, chữa bệnh chỉ được thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và thu số tiền cùng chi trả của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế đối với các thuốc, vật tư, sinh phẩm thuộc danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán thuộc phạm vi được hưởng của người có thẻ bảo hiểm y tế theo đúng các quy định của pháp luật.

Giá thanh toán thuốc, vật tư, sinh phẩm, thời điểm áp dụng giá thanh toán được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 6037/BYT-KHTC của Bộ Y tế.

Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm tổng hợp chi phí tiền thuốc, vật tư, sinh phẩm thuộc phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế vào bảng tổng hợp đề nghị thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng tháng.

Đồng thời, tổng hợp báo cáo quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hàng quý, gửi cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán, quyết toán theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế.

Số tiền thu được do quỹ bảo hiểm y tế chỉ trả và số tiền cùng chỉ trả của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế cơ sở khám, chữa bệnh nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ ngành phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện việc thanh toán, quyết toán và nộp ngân sách Nhà nước số tiền thu được theo đúng quy định; và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tin liên quan

Đọc tiếp