Chứng khoán HSC 'ăn đậm' mảng môi giới

CHỨNG KHOÁN HSC
10:03 - 21/04/2024
Chứng khoán HSC 'ăn đậm' mảng môi giới
0:00 / 0:00
0:00
Quý đầu năm 2024, HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 346 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2023 và là mức cao nhất trong 7 quý gần đây.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP HCM (HSC, HoSE: HCM) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024, ghi nhận doanh thu đạt 863 tỷ đồng, tăng 37% so với quý 1/2023.

Cụ thể, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 215 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là quý thứ 3 liên tiếp HSC gia tăng thị phần, giúp công ty này duy trì vị thế top 5 thị phần môi giới lớn nhất sàn HoSE.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 339 tỷ đồng, tăng 52% so với quý 1/2023. Lãi từ các tài sản FVTPL tăng 13% lên 303 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của HSC ghi nhận mức tăng 6%, lên 414 tỷ đồng. Trong đó chi phí hoạt động môi giới tăng 36%, ngược lại lỗ FVTPL giảm 1%, chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi, lỗ suy giảm tài sản tài chính và chi phí đi vay của các khoản vay giảm 19%. Chi phí quản lý công ty cũng tăng 21% lên 105 tỷ đồng.

Kết quả, quý 1/2024, HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 346 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 277 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/03/2024, tổng tài sản của HSC đạt 20.409 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8.589 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) quý 1.2024 đạt 566 đồng/cổ phiếu.

Đến cuối tháng 3, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt 14.200 tỷ đồng, tăng 17% so với cuối năm 2023 và đánh dấu chuỗi tăng 4 quý liên tiếp.

Giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 2.276 tỷ đồng tại cuối tháng 3, tăng 2% so với thời điểm đầu năm 2024.

Đáng chú ý, trong kỳ, HSC đã cơ cấu lại danh mục giá FVTPL khi tăng tăng 57% giá trị cổ phiếu, đóng vai trò tài sản cơ sở cho hoạt động phòng ngừa rủi ro của chứng quyền từ 263 tỷ đồng lên 414 tỷ đồng. Ngược lại, hạ 10% tỷ trọng chứng chỉ quỹ về 131 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu gồm một số khoản đầu tư như MBB, STB, VPB, HPG, VRE, VNM, MSN, VHM, MWG, FPT. Trong đó, MBB là cổ phiếu có giá trị đầu tư lớn nhất với giá gốc 132 tỷ đồng, lãi gần 7 tỷ đồng thời điểm cuối quý 1/2024.

Ngày 25/4/2024 sắp tới, HSC sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2023. Theo tài liệu công bố, HSC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng 72% lên mức 1.450 tỷ đồng. Doanh thu cả năm dự kiến đạt 3.182 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2023. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên dự báo giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong năm 2024 đạt mức 20.000 tỷ đồng/ngày, tăng 18% so với năm 2023.

Ngoài ra, HSC dự kiến phần vốn tăng 2.400 tỷ đồng từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được sử dụng từ giữa năm 2024 để tăng quy mô hoạt động cho vay ký quỹ và hoạt động tự doanh, chủ yếu là hoạt động tạo lập thị trường, dự phòng và hỗ trợ giao dịch cho khách hàng.

Đọc tiếp