Chuyển giao khu Công nghệ cao Hòa Lạc về Hà Nội quản lý

CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
22:40 - 01/08/2023
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Vinaconex.
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: Vinaconex.
0:00 / 0:00
0:00
Thời điểm bắt đầu bàn giao và tiếp nhận từ ngày 1/8, thời gian hoàn thành trong 6 tháng.

Ngày 1/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 119/NQ-CP về việc chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về UBND TP Hà Nội quản lý.

UBND TP Hà Nội tiếp nhận công việc, tài sản, tài chính từ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các đơn vị do Bộ Khoa học và Công nghệ ủy quyền cho Ban Quản lý là cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Theo Nghị quyết của Chính phủ, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý sau khi được chuyển giao tiếp tục sử dụng con dấu hiện nay cho đến khi UBND TP Hà Nội hoàn thành việc tiếp nhận.

Ban Quản lý tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động.

Chính phủ yêu cầu thực hiện rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý để bố trí công việc phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và yêu cầu của vị trí việc làm, bảo đảm đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và công tác quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc của UBND TP Hà Nội.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý tiếp tục được hưởng hệ số điều chỉnh mức lương tăng thêm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Lãnh đạo Ban Quản lý và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo như hiện nay cho đến hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ năm 1998, hiện đang thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Khu công nghệ cao có tổng diện tích quy hoạch gần 1.600 ha được xây dựng theo mô hình thành phố khoa học với đầy đủ các tiện ích và những khu chức năng. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, việc phát triển khu này còn nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Đọc tiếp