CII lãi lớn quý 3, có hơn 3.000 tỷ đồng nợ trái phiếu sắp đến hạn trả

CII Tp hcm
21:26 - 26/10/2022
Toà nhà CII.
Toà nhà CII.
0:00 / 0:00
0:00
Sau nửa đầu năm lãi lớn, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã CII) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong quý 3 với doanh thu lợi nhuận sau thuế tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2022 vừa công bố, doanh thu thuần của CII đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 8,4 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 329 tỷ đồng, tăng 4,7 lần. Tuy nhiên biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 15%, thấp hơn cùng kỳ 2021 là 26,7%.

Từ năm 2015 tới năm 2021, biên lợi nhuận gộp của công ty thấp nhất là 19,51% (năm 2017). Như vậy, biên lợi nhuận gộp trong quý 3/2022 bất ngờ giảm về mức thấp trong nhiều năm.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 177 tỷ đồng, giảm 52%; lãi từ công ty liên doanh, liên kết 20 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ; chi phí tài chính tăng 16%, chiếm 323 tỷ đồng; chi phí bán hàng gấp đôi lên 18 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 20% xuống 88 tỷ đồng.

Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế đạt 51 tỷ đồng, gấp 4,8 lần kết quả thực hiện trong quý 3/2021. Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lại khá khiêm tốn, chỉ có gần 7,4 tỷ đồng, tăng 220% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của CII đạt 3.890 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 852 tỷ đồng, gấp 6,7 lần. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 727 tỷ đồng, gấp 21 lần.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu kinh doanh bất động sản của CII có sự bứt phá mạnh khi tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 2.372 tỷ đồng, chiếm 59% tổng doanh thu). Doanh thu phí giao thông cũng tăng mạnh 68% (đạt 1.081 tỷ đồng, chiếm 27% tổng doanh thu).

Doanh thu tài chính đạt 1.295 tỷ đồng, tăng 44%, chủ yếu là lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính; các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu.

Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của CII đạt 29.295 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, khoản sụt giảm đáng kể là hàng tồn kho, đạt 2.667 tỷ đồng, giảm 41%. Trong cơ cấu hàng tồn kho có tới 1.334 tỷ đồng là bất động sản hoàn thành chờ bán (tăng gấp 9 lần), tập trung ở khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (1.262 tỷ đồng) và khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (72 tỷ đồng).

Các khoản phải thu tăng đáng kể, trong đó phải thu dài hạn đạt 6.750 tỷ đồng, tăng 48%; phải thu ngắn hạn là 3.571 tỷ đồng, tăng 2%. Công ty có khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 tỷ đồng.

Nợ phải trả là 20.932 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 15.329 tỷ đồng, giảm 10%; vay ngắn hạn 5.875 tỷ đồng, tăng 52% còn vay dài hạn 9.454 tỷ đồng, giảm 28%.

Trong vòng 1 năm tới, công ty sẽ phải trả 555 tỷ đồng nợ vay và 3.161 tỷ đồng trái phiếu; trong năm thứ hai, công ty phải trả 1.073 tỷ đồng nợ vay và 1.090 tỷ đồng trái phiếu. Trong thời gian từ năm ba đến năm năm, công ty sẽ phải trả 2.602 tỷ đồng nợ vay và 872 tỷ đồng trái phiếu.

Từ đầu năm tới nay, CII đã thực hiện một số đợt mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị gần 200 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp