Doanh nghiệp Việt mang hơn 424 triệu USD 'đi đánh xứ người'

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
07:59 - 30/10/2023
Thương hiệu Metfone tại Campuchia do Viettel đầu tư
Thương hiệu Metfone tại Campuchia do Viettel đầu tư
0:00 / 0:00
0:00
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 424,34 triệu USD trong 10 tháng đầu năm 2023.

Số liệu được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 424,34 triệu USD, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, có 95 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 251,15 triệu USD, giảm 35,6% so với cùng kỳ.

Có 19 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 173,19 triệu USD, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 14 ngành. Trong đó, bán buôn, bán lẻ dẫn đầu với 32 dự án đầu tư mới và 6 lượt điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 151,63 triệu USD, chiếm 35,7% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Ngành thông tin truyền thông đứng thứ hai với hơn 119,37 triệu USD, chiếm 28,1%; tiếp theo là các ngành sản xuất, phân phối điện, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo;…

Về quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư, có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 10 tháng năm 2023.

Dẫn đầu là Canada với 1 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 150,2 triệu USD, chiếm 35,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Singapore, Lào, Cuba,…

Lũy kế đến 20/10/2023, Việt Nam đã có 1.675 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam hơn 22,1 tỷ USD.

Trong đó, có 141 dự án của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,67 tỷ USD, chiếm 52,8% tổng vốn đầu tư cả nước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,5%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,5%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,7%); Campuchia (13,3%); Venezuela (8,3%)…

Trong báo cáo gửi Quốc hội ngày 30/9/2023 về tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý vốn của doanh nghiệp Nhà nước năm 2022, Chính phủ đưa ra nhiều thông tin nổi bật về tình hình đầu tư vốn ra nước ngoài của doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Năm 2022, số vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Nhà nước là 61,5 triệu USD, lũy kế đến 31/12/2022 là 6,6 tỷ USD. Lớn nhất trong số này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chiếm 60,8% số vốn, Viettel chiếm 22,22%, Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) chiếm 11,6%.

Số tiền thu hồi từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài năm 2022 là 427,4 triệu USD, trong đó lợi nhuận chuyển về nước là 235,7 triệu USD. Số lợi nhuận này được chuyển về chủ yếu là từ các dự án của PVN, Viettel, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, VRG, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Như vậy lũy kế đến ngày 31/12/2022, có 72 dự án đầu tư ra nước ngoài của 16 doanh nghiệp nhà nước đã phát sinh các khoản thu hồi, với tổng số tiền lũy kế là hơn 4 tỷ USD, bao gồm 1,9 tỷ USD lợi nhuận chuyển về nước.

Chính phủ đánh giá, nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài của khối doanh nghiệp vốn nhà nước có sự chuyển biến tích cực về doanh thu, song lợi nhuận vẫn giảm do chưa sử dụng chi phí hiệu quả dẫn đến số lợi nhuận được chia trong năm của các nhà đầu tư Việt Nam giảm so với năm 2021, giảm 10,56%.

Đọc tiếp