Doanh thu Đất Xanh Services ghi nhận tăng nhưng chưa thể gánh lỗ

địa ốc đất xanh
16:27 - 29/07/2023
Doanh thu Đất Xanh Services ghi nhận tăng nhưng chưa thể gánh lỗ
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, HoSE: DXS) báo lỗ quý thứ 3 liên tiếp do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản.

Cụ thể, DXS ghi nhận 662 tỷ đồng doanh thu trong quý, tăng 296 tỷ đồng so với quý 1 nhưng giảm 49% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi giá vốn, công ty thu về 150 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Trong kỳ, công ty ghi nhận 11 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 845 triệu đồng so với cùng kỳ, trong khi đó, chi phí tài chính lại tăng 9 tỷ đồng.

So với quý 2/2022, chi phí bán hàng của DXS giảm lần lượt từ 255 tỷ đồng về 70 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 163 tỷ đồng về 61 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh lỗ 17 tỷ đồng trong quý 2/2023 trong khi cùng kỳ lãi 256 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ 3 liên tiếp của Đất Xanh Services, trước đó, quý 1/2023 công ty này báo lỗ 43 tỷ đồng và quý 4/2022 lỗ hơn 136 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, DXS thu về 1.029 tỷ đồng doanh thu nhưng lại lỗ 61 tỷ đồng. Tại ĐHCĐ thường niên 2023, Đất Xanh Services đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 126 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của DXS đạt 15.983 tỷ đồng, giảm 3,7% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 15.011 tỷ đồng chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn. Hàng tồn kho ở mức 4.023 tỷ đồng. Tài sản dài hạn của DXS ở mức 971 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của DXS là 7.735 tỷ đồng, giảm gần 7% so với đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 7.092 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.579 tỷ đồng, nợ dài hạn chiếm 643 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu DXS đang ở mức 11.650 đồng/cổ phiếu.

Định hướng kinh doanh năm 2023, Đất Xanh Services cho biết sẽ chủ động hợp tác với các chủ đầu tư lớn nhỏ nhằm đảm bảo nguồn hàng cho kinh doanh. Hiện nguồn sản phẩm từ các chủ đầu tư như Vingroup, Dat Xanh Group, Regal Group, Sun Group, Masterise Homes, MIK, Eurowindow Holding, Xuân Mai Corp, Tecco Group, … vẫn đang khá ổn định, đảm bảo nguồn hàng cho hoạt động kinh doanh của hệ thống DXS.

ĐHCĐ 2023 của DXS cũng thông qua phương án tăng vốn thông qua phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP và 121 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau phát hành, vốn điều lệ DXS được nâng từ 4.531 tỷ đồng lên 5.791 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp