Doanh thu Vietravel tăng 72% trong 9 tháng

Hàng KHông VTR
16:03 - 01/11/2023
Doanh thu Vietravel tăng 72% trong 9 tháng
0:00 / 0:00
0:00
Riêng quý 3/2023, công ty đã thu về 1.919 tỷ đồng, tăng 29% so với quý 3/2022 và cũng là quý có doanh thu cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính quý 3/2023 của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (Upcom: VTR) vừa công bố, do giá vốn ở mức cao nên công ty chỉ thu về 122 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của VTR tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ lên 1,4 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính lại giảm 62%, ở mức 11,1 tỷ đồng. Theo báo cáo, so với quý 3/2023, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Vietravel tăng lần lượt 18% và 33% lên 13,1 tỷ đồng và 71,1 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi tất cả các loại chi phí, Vietravel báo lãi 34 tỷ đồng trong quý 3/2023, tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ và gấp 3 lần so với quý trước đó.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Vietravel thu về 4.632 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 72% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 56,6 tỷ đồng, tốt hơn nhiều so với khoản lỗ 107 tỷ đồng của 9 tháng năm 2022. Với kết quả này, Vietravel đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Vietravel đạt 2.296 tỷ đồng, tăng 25% so với số đầu năm, chủ yếu tăng tài sản ngắn hạn lên 2.419 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng và trả trước cho người bán ngắn hạn biến động nhiều nhất, tăng lần lượt 97% và 132% lên 358 tỷ đồng và 389 tỷ đồng. Tài sản dài hạn của VTR chiếm 147 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của VTR tăng 9% so với thời điểm 1/1/2023 lên 1.883 tỷ đồng, chiếm 82% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 1.880 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với 594 tỷ đồng và phải trả người bán ngắn hạn 565 tỷ đồng. Nợ dài hạn của VTR là 3,5 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn với 2,3 tỷ đồng.

Về tình hình hoạt động của Vietravel Airlines, ngày 24/10, hãng hàng không này đã bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải làm Tổng giám đốc sau khi Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua đơn từ nhiệm của ông Vũ Đức Biên.

Định hướng kinh doanh năm 2023, Vietravel đặt mục tiêu vận chuyển 730.000 lượt khách, tập trung phục hồi các tuyến bay quốc tế của hãng đến các nước khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á, đẩy mạnh kinh doanh tuyến bay đến Thái Lan và tập trung bán online các tuyến không visa và nâng quy mô đội tàu bay và mở rộng mạng đường bay.

Tin liên quan

Đọc tiếp