Dược phẩm OPC nhận 2 đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

ngành dược OPC
08:06 - 19/03/2023
Dược phẩm OPC nhận 2 đơn từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ
0:00 / 0:00
0:00
CTCP Dược phẩm OPC (HoSE: OPC) vừa công bố đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hải Dương, thành viên Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Trung Thành, thành viên Ban kiểm soát của công ty.

Trong thông tin công bố, HĐQT Dược phẩm OPC cho biết sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua đơn xin từ nhiệm theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Hải Dương đã là thành viên Hội đồng quản trị của Dược Phẩm OPC từ ngày 22/10/2021, tuy nhiên, ông chỉ tham dự 4/6 cuộc họp hội đồng quản trị do vướng lịch công tác. Ông Nguyễn Trung Thành cũng bắt đầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/10/2021, ông Thành có trình độ ThS Quản trị kinh doanh.

Dự kiến ĐHĐCĐ thường niên 2023 của OPC sẽ diễn ra ngày 27/4 tới tại Hội trường CTCP Dược phẩm OPC tại TP HCM.

Cũng về thay đổi nhân sự, cuối tháng 12/2022, OPC đã miễn nhiệm chức vụ người phụ trách kiểm toán nội bộ đối với ông Trần Anh Tuấn và bổ nhiệm bà Nguyễn Thùy Dung giữ chức này.

Về tình hình kinh doanh, trước đó, Dược phẩm OPC đã công bố BCTC đã kiểm toán năm 2022 với kết quả doanh thu hợp nhất đạt 1.194 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 1.172 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 4% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế của công ty đạt lần lượt 179,9 tỷ đồng và 142 ,4 tỷ đồng, tăng 13% và 15,4%.

Theo giải thích của công ty, mức tăng đó chủ yếu do doanh thu tăng và tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần giảm, ngoài ra, công ty con TW25 của OPC đã có lãi.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 175 tỷ đồng. Như vậy, Dược phẩm OPC đã vượt 4% kế hoạch doanh thu và vượt 3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của OPC đã tăng nhẹ 8 tỷ đồng lên gần 1.246 tỷ đồng. Trong đó, khoản hàng tồn kho đạt gần 411 tỷ đồng, giảm 21%, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 29% lên 172 tỷ đồng.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 229 tỷ đồng, tăng 12 lần so với con số đầu năm, chủ yếu khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp CTCP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ và CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh, với số lượng lần lượt là 200 trái phiếu và 1.400 trái phiếu, tổng giá trị khoảng 159,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty giảm 24% xuống 374 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 210 tỷ đồng, giảm nhẹ 3 tỷ đồng, khoản phải trả người lao động tăng hơn 2 tỷ đồng lên gần 71 tỷ đồng...

Cổ phiếu OPC đang chứng kiến những đà giảm nhẹ, bắt đầu từ đầu năm 2023 tới nay. Ảnh: TradingView

Cổ phiếu OPC đang chứng kiến những đà giảm nhẹ, bắt đầu từ đầu năm 2023 tới nay. Ảnh: TradingView

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu OPC đang chứng kiến những đà giảm nhẹ, bắt đầu từ đầu năm 2023 tới nay. Kết phiên ngày 17/3, cổ phiếu tăng 1,7% và giao dịch ở mức 23.900 đồng/cp, tương đương vốn hóa gần 1.531 tỷ đồng.

Tin liên quan

Đọc tiếp